28 ธันวาคม 2553

การสร้าง ER Diagram ด้วยโปรแกรม Power Designer ต่อกับฐานข้อมูล MySQL

http://blog.buu.ac.th/blog/sutspy/18
http://blog.buu.ac.th/file/sukanya/createERD_PowerDesigner_MySQL.pdf


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)