25 ตุลาคม 2566

SSPF หุ้นออฟฟิศติดรถไฟฟ้าแบบ freehold น่าตีแตกไหมหุ้น SSPF

 • หุ้น SSPF นั้นเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารและที่ดิน (freehold) ของสำนักงานอาคารแอทสาทร
 • ทำเลของสำนักงานอาคารแอทสาทรถือว่าดีมาก เพราะติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS Saint Louis สะดวกต่อการเดินทาง

 • ราคา NAV ปัจจุบันอยู่ที่ 11.0717 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ : 30 ก.ย. 2566) แต่ราคาตลาดอยู่ที่ 5 บาท ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ต.ค. 2566) ต่ำกว่า NAV มากกว่า 50% (Price / NAV = 0.4)
 • จากรายงานประงานประจำปี 2566
  • Occupancy Rate ล่าสุดอยู่ที่ 31% (ปี 2562 ช่วงก่อนโควิดอยู่ที่ 86%)
  • อัตราค่าเช่าต่อ ตรม ล่าสุดอยู่ที่ 688 บาท (ปี 2562 ช่วงก่อนโควิดอยู่ที่ 554) โต 24%
  • เงินปันผลล่าสุดอยู่ที่ 0.1169 บาทต่อหุ้น (ปี 2562 ช่วงก่อนโควิดอยู่ที่ 0.4715 บาทต่อหุ้น)
  • สาเหตุที่ปันผลและ Occupancy Rate ต่ำเนื่องจากผู้เช่ารายใหญ่ซึ่งก็คือ Prudential ไม่ต่อสัญญาและผลกระทบจากโควิด

  • จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุด (21 ตุลาคม 2565)
   • บริษัทมีการปรับแผนโดยปล่อยเช่าพื้นที่ขนาดเล็กลง เพื่อให้ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานแบบใหม่ และมีผู้เช่าใหม่มาเช่าแล้ว 2 ราย
   • บริษัทจัดการคาดว่าในปี 2566 จะมีรายได้จากค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นและจะส่งผลให้กองทุนรวมสามารถประกาศ จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น
  • สมมติคาดการณ์ว่าอนาคต 5 ปีข้างหน้าบริษัทสามารถทำ Occupancy Rate กลับไปอยู่ที่ 86% เท่าอดีตได้
   • น่าจะได้เงินปันผลประมาณ 0.58 บาทต่อหุ้น (สมมติอัตราค่าเช่าอีก 5 ปีข้างหน้าอยู่ที่ 688 บาทเท่าปัจจุบัน แต่ถ้าสามารถปรับค่าเช่าได้ก็จะได้เงินปันผลมากกว่านี้)
   • Dividend Yield จะได้ 0.58 / 5 = 11.6%
  • หุ้น SSPF ที่เป็นออฟฟิศติดรถไฟฟ้าแบบ freehold ตัวนี้น่าตีแตกไหม???

  15 ตุลาคม 2566

  รวมประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง เจอจ่ายจบ เบี้ยคงที่ ตลอดสัญญา

   รวมประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง เจอจ่ายจบ เบี้ยคงที่ ตลอดสัญญา

  ประกันภัยสุดคุ้ม ชุดมนุษย์เงินเดือน (กรุงเทพประกันภัย)


  ประกันภัยโรคมะเร็งซูเปอร์เซฟ (กรุงเทพประกันภัย)


  ประกันภัยโรคมะเร็ง (กรุงเทพประกันภัย)


  แคนเซอร์ แคร์ (TTB)
  10 ตุลาคม 2566

  [แจกฟรี] ตารางการออมเงินแบบ DCA ให้ครบ 1 ล้านบาท

  [แจกฟรี] ตารางการออมเงินแบบ DCA ให้ครบ 1 ล้านบาท

  • แบ่งตามจำนวนเงินที่จะ DCA แต่ละเดือน และผลตอบแทนต่อปี
  • เช่น ถ้าเราฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ยปีละ 1.5% และออมเงินเดือนละ 3,000 บาท เราจะมีเงิน 1,038,537.80 บาท ใน 24 ปี  บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

  บทความยอดนิยม (All Time)