23 ธันวาคม 2562

เดินทางจังหวัดภูเก็ตด้วย Airport Bus Phuket และ Phuket Smart Bus


Airport Bus Phuket (http://www.airportbusphuket.com/index.html) คือรถบัสที่วิ่งจากสนามบินภูเก็ตไปสิ้นสุดยัง Phuket Bus Terminal ตามรูป
Phuket Smart Bus (https://phuketsmartbus.com/) คือรถบัสที่วิ่งจากสนามบินภูเก็ต ไปสิ้นสุดยังหาดราไวย์ ตามเส้นทางดังรูป

14 ธันวาคม 2562

create event tracing on nodejs application using trace_events

A trace_events is included to standard library for nodejs v11 or later. And it allows us to create event tracing to measure the performance for each function call.

You can do it by these steps
  • click Load button and select file node_trace.1.log

ปัญญาประดิษฐ์ : มหามิตรหรือมหันตภัยของแรงงานไทย?

https://mgronline.com/daily/detail/9620000119214

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)