27 มกราคม 2561

แกะพอร์ตกองทุนรวม B-ASEAN ของ บลจ บัวหลวง

ข้อมูล ณ วันที่: 30 กันยายน 2560

กองทุน: B-ASEAN


นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารการเงิน และหรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV


Port Folio Turn Over Ratio: 2.22


Total Expense Ratio: 3.0031


Port Folio: 

Company Industry Country PE Weight(%)
ธนาคารกรุงเทพ Banking Thailand 12.23 2.76
ธนาคารไทยพาณิชย์ Banking Thailand 11.51 1.93
สยามโกลบอลเฮ้าส์ Retail Thailand 42.20 1.55
โรบินสัน Retail Thailand 27.57 0.92
ทีโอเอ เพ้น Construction Meterial Thailand 35.81 0.40
เดลต้า Electronic Thailand 18.65 2.76
ฮานา Electronic Thailand 11.66 3.60
เอเชียเสริมกิจ ลิสซิ่ง Finance Thailand 11.58 3.77
เจเอ็มที Finance Thailand 25.39 2.01
ซีพี Food Thailand 13.85 4.51
ไทยยูเนียนกรุ๊ป Food Thailand 18.07 1.45
อมตะ Construction Thailand 14.47 1.13
อมตะวีเอ็น Construction Thailand 70.33 0.61
Netbay Technology Thailand 64.18 2.87
Ayala Land Inc Real Estate Philippines 29.31 2.05
BDO Unibank Inc Banking Philippines 24.24 1.36
Cebu Air Inc Transportation Philippines 8.58 3.06
Globe Telecom Inc Telecom Philippines 14.00 1.98
GT Capital Holdings Inc Asset Management Philippines 32.31 1.31
Megaworld Corp Real Estate Philippines 13.02 1.57
Metropolitan Bank & Trust Co Banking Philippines 17.21 1.60
Metro Pacific Investments Corp Utilities Philippines 16.33 0.96
Puregold Price Club Inc Retail Philippines 25.85 2.88
Robinsons Retail Holdings Inc Retail Philippines 27.18 4.04
Tenaga Nasional Bhd. Utilities Malaysia 12.25 1.22
Genting Malaysia Bhd. Hotel & Restaurant Malaysia 13.10 1.95
Malaysia Airports Holdings Bhd. Transportation Malaysia 93.26 5.07
7-Eleven Malaysia Holdings Bhd. Retail Malaysia 39.01 0.37
Econpile Holdings Bhd. Construction Malaysia 20.34 0.73
Inari Amertron Bhd. Electronic Malaysia 27.20 0.02
Jumbo Group Ltd Hotel & Restaurant Singapore 28.49 0.67
DBS Group Holdings Ltd Banking Singapore 16.52 4.72
Singapore Telecommunications Ltd. Telecom Singapore 10.26 2.22
Thai Beverage PCL Food Singapore 16.18 4.95
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT. Banking Indonesia 13.15 4.43
Mitra Adiperkasa Tbk PT. Retail Indonesia 35.81 2.30
XL Axiata Tbk PT. Telecom Indonesia 72.71 3.83
Astra International Tbk PT. Retail Indonesia 19.32 1.71
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT. Telecom Indonesia 18.24 3.94
Airports Corporation of Vietnam Transportation Vietnam 44.37 2.26
Bank for Foreign Trade of Vietnam Banking Vietnam 27.36 0.91
Cash N/A N/A 0 7.62


Average PE: 26.03


Report:

1. Sort by PE Report2. Sort by Weight Report3. Group by Country Report4. Group by Industry Report


back pack นั่งรถทัวร์ จากกรุงเทพ ไปเกาะสีชัง ชลบุรี

การเดินทางจากกรุงเทพไปเกาะสีชัง

  1. นั่งรถทัวร์จากสถานีขนส่งเอกมัย (ที่ BTS เอกมัย)ทไปลงโรบินสันศรีราชา (รถออกทุกครึ่งชั่วโมง) 
  2. นั่งตุ๊กๆต่อไปท่าเรือเกาะลอยเพื่อนั่งเรือไปเกาะสีชัง (ดูตารางเรือได้จากรูปด้านล่าง)


BTS เอกมัย


สถานีขนส่งเอกมัย


ตั๋วรถทัวร์

รถทัวร์

นั่งตุ๊กๆเพื่อไปท่าเรือ

นั่งเรือไปเกาะสีชัง

ตารางเรือขาไปและขากลับ


การเดินทางจากเกาะสีชังมากรุงเทพ

  1. นั่งเรือมาลงท่าเรือ (ดูตารางเรือได้จากรูปด้านบน) 
  2. นั่งตุ๊กตุ๊กไปที่ตึกคอมศรีราชา เพื่อขึ้นรถทัวร์กลับ BTS เอกมัยการเดินทางบนเกาะ
  1. เช่ามอเตอร์ไซต์ ค่าเช่าวันละ 200 - 250 บาท
  2. ใช้บริการรถสองแถวหรือตุ๊กตุ๊กบนเกาะ


รวมภาพสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง


บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)