30 กรกฎาคม 2553

สูตรหมากฮอส ไม่ว่าจะเป็น การเปิดรูปหมาก การกิน การไล่-หนี หมากกล

หมากฮอส เป็นกีฬาหมากกระดานประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยผู้เล่น 2 ฝ่าย 

    อุปกรณ์การเล่น ได้แก่ กระดานและตัวหมาก    

    กระดาน
 เป็นวัสดุพื้นเรียบ รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบ่งแต่ละด้านออกเป็นเ 8 ช่องเท่ากัน จะได้ตารางย่อย 64 รูป เรียกสี่เหลี่ยมย่อยแต่ละรูปว่า ตา หรือ ช่อง กำหนดเป็นตาสีเข้ม 32 ตาและตาสีอ่อน 32 สลับกันโดยให้ตามุมซ้ายด้านบนของผู้เล่นเป็นตาสีอ่อน ตาที่ใช้เดินจะใช้เฉพาะตาสีเข้มรวม 32 ตา ในที่นี้จะกำหนดตำแหน่งของแต่ละตาด้วยเลขจำนวนนับ เพื่อให้ทราบว่ากล่าวถึงตาใดในกระดาน โดยเริ่มจากตาสีเข้มบนซ้ายสุดเป็น เลข 1ตาสีเข้มถัดมาในแนวนอนเป็นตา 2 และในแนวนอนถัดไปเป็นตา 3 และ 4 ตามลำดับ จากนั้นในแถวต่อมาเริ่มตาสีเข้มซ้ายมือสุดเป็นตา 5 เรียงลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงแถวที่ 8 ตาสีเข้มขวามือล่างสุด จะเป็นตา 32 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างกระดาน

    ตัวหมาก เมื่อเริ่มต้น ทั้ง 2 ฝ่ายจะมีหมากฝ่ายละ 8 ตัว ในที่นี้กำหนดให้เป็นฝ่ายขาวและแดง และตั้งกระดานโดยให้ตัวหมากของผู้เล่นอยู่บนสองแถวแรกที่ใกล้ตัวผู้เล่นฝ่ายนั้น


รูปที่ 2 ตัวอย่างกระดานพร้อมตัวหมาก


    การดำเนินเกม

    1. ผู้เล่นหมากสีดำ อยู่ด้านเลขน้อย เป็นฝ่ายเดินหมากก่อน

    2. ทั้ง 2 ฝ่ายสลับกันเดินจนกว่าการเล่นจะสิ้นสุด

    3. การเดินหมาก

    3.1 ตัวหมากของแต่ละฝ่ายเมื่อเริ่มเล่นเรียกว่า เบี้ย

    3.2 เบี้ยจะเดินได้ครั้งละ 1 ตา ในลักษณะเฉียงไปด้านหน้า เว้นแต่จะมีหมากตัวอื่นขวางทาง หรือเมื่อไปชนริมกระดาน

    3.3 หากเบี้ยเดินไปจนถึงแถวที่ 8 นับจากตัวผู้เล่น ตัวเบี้ยจะเปลี่ยนเป็นฮอส (เรียกว่า เข้าฮอส) แสดงให้เห็นว่าแตกต่างจากเบี้ย โดยใช้เบี้ยสีเดียวกันวางซ้อนเบี้ยตัวที่เข้าฮอสอีก 1 ตัว

    3.4 ฮอสจะเดินกี่ตาก็ได้ในแนวเฉียง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

    3.5 หากในการเดินของเบี้ยหรือฮอส มีหมากของฝ่ายตรงข้ามวางอยู่บนตาเดิน และมีตาว่างอยู่ตาถัดไปในแนวเดียวกัน เบี้ยหรือฮอสของฝ่ายที่เดิน สามารถเดินข้ามหมากฝ่ายตรงข้ามและยกหมากตัวนั้นออกจากกระดานไป และเรียกการเดินในลักษณะนี้ว่าการกิน

    3.6 การกินสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ หากเมื่อกินหมากของคู่ต่อสู้แล้ว มีหมากตัวอื่นของอีกฝ่ายหนึ่งวางอยู่บนตากิน เบี้ยหรือฮอสนั้น สามารถกินต่อได้อีก เรียกว่าเป็นการกินหลายต่อโดยหมากตัวเดียว ในการเดินครั้งเดียว

    3.7 แม้ผู้เล่นจะมีอิสระในการเลือกเดินตัวหมากตัวใดก็ได้ แต่หากมีตัวหมากที่กินหมากของอีกฝ่ายหนึ่งได้ ผู้เล่นจะต้องเดินหมากเพื่อกินในการเดินครั้งนั้น (เว้นแต่จะมีตัวหมากที่กินคู่ต่อสู้ได้มากกว่า 1 ตัว ก็สามารถเลือกที่จะกินวิธีใดวิธีหนึ่ง) เรียกว่า ไม่มีการหักขา

    การตัดสิน
 ผลของการเล่นแต่ละกระดาน จะสิ้นสุดลงโดยมีการแพ้-ชนะ หรือเสมอ ดังนี้

    4.1 ฝ่ายที่สามารถกินหมากคู่ต่อสู้จนหมดจากกระดานเป็นฝ่ายชนะ

    4.2 ฝ่ายที่ไม่สามารถเดินหมากตัวใดได้เลย แม้จะมีตัวหมากเหลืออยู่ เป็นฝ่ายแพ้

    4.3 ผลการสิ้นสุดโดยการยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย เช่น ตกลงยอมเสมอ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้
    
การเปิดรูปหมาก เป็นหลักสำคัญพื้นฐานในการเดินหมากฮอส เพราะการเปิดหมากรูปที่ดีถูกต้อง จะมีโอกาสแพ้น้อย ทั้งนี้จากตัวอย่างที่นำมาเสนอให้สังเกตถึงจังหวะในการขึ้นหมากให้ดี หากฝึกฝนถึงระดับเซียน การเปลี่ยนจังหวะการเดินหล่านี้จะนำไปสู่การแปรรูปที่หลายหลาก ทำให้มีแต้มหมากมีการพลิกแพลง และจะมีโอกาสชนะมากขึ้นตามไปด้วย
  

ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ดำ
25-22
22-18
29-25
25-22
26-23
28-24
ขาว
8-11
4-8
7-10
5-9
10-15
6-10
มาตรฐาน พบ สามตัวเรียง


ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ดำ
25-22
22-18
29-25
25-22
26-23
23-19
28-19
27-23
ขาว
8-11
4-8
7-10
10-15
6-10
15-24
2-6
6-9
มาตรฐาน พบ มุมคู่


ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ดำ
25-22
22-18
29-25
25-22
26-23
28-24
ขาว
8-11
4-8
6-10
5-9
8-12
9-13
มาตรฐาน พบ ห้าแต้ม


ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ดำ
25-22
22-18
29-25
25-22
27-23
28-24
ขาว
8-11
4-8
5-9
7-10
10-15
6-10
อีปุ้ม พบ สามตัวเรียง


ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ดำ
25-22
22-18
29-25
27-23
28-24
26-22
ขาว
8-11
4-8
7-10
5-9
10-15
6-10
สามตัวเรียง พบ สามตัวเรียง


ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ดำ
25-22
22-18
18-11
29-25
25-22
26-23
28-24
ขาว
7-10
10-15
8-15
4-8
8-11
6-10
5-9
ตัดหน้า


ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ดำ
25-22
22-18
29-25
25-22
18-9
26-23
ขาว
8-11
4-8
6-10
10-14
5-14
7-10
ตัดข้างครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ดำ
25-22
22-18
29-25
25-22
26-23
28-24
24-19


 การกิน ถือเป็นเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในการเล่นหมากฮอส การเข้าใจการกินจะช่วยทำให้การบังคับหมากคู่ต่อสู้ กระทำได้ง่ายดายมากขึ้น สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่แล้ว ควรศึกษาและเข้าใจรูปแบบการกินต่าง ๆ ที่นำเสนอซึ่งคัดมาจากรูปหมากที่เกิดขึ้นจริงได้หมดสิ้น เมื่อพบกับหมากในลักษณะคล้ายกันนี้ ก็สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้ทันที
  

ดำ
19-15
27-23
กิน 3 ต่อ
ขาว
กิน
กิน
รูปที่ 1


ดำ
18-14
กิน 3 ต่อ
ขาว
กิน
รูปที่ 2


ดำ
19-15
18-14
กิน ต่อ
ขาว
กิน
กิน
รูปที่ 3


ดำ
15-11
กิน 3 ต่อ
ขาว
กิน
รูปที่ 4


ดำ
18-15
19-16
กิน 3 ต่อ
ขาว
กิน
กิน
รูปที่ 5


ดำ
20-16
19-15
กิน
กิน 2 ต่อ
ขาว
กิน
กิน
กิน
รูปที่ 6การไล่-หนี เป็นเทคนิคระดับสูงของหมากฮอส ผู้เล่นจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของจังหวะและตำแหน่งในการวางหมากเป็นอย่างดี การเดินผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจะทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปได้  ขอให้ผู้อ่านพยายามหาคำตอบของรูปไล่รูปหนี่แต่ละรูปให้ดีก่อนที่จะดูเฉลย หากใช้ความคิดในแต่ละรูปเป็นอย่างดีจะทำให้การบังคับหมากปลายกระดานมีความเฉียบคมมากขึ้น


เฉลย
30-26,
3-8,
26-23,
8-12,
23-19 ชนะ
รูปที่ 1
ดำเดินก่อน เอาชนะเฉลย
8-3,
22-26,
30-25,
23-27,
3-17,
27-31,
17-13 เสมอกัน
รูปที่ 2
ดำเดินก่อน หาเสมอ


เฉลย
6-1,
22-26,
1-28,
26-31,
28-32,
31-27,
30-25,
27-31,
32-18,
31-22 เสมอกัน
รูปที่ 3
ดำเดินก่อน หาเสมอ


เฉลย
25-29,
8-3,
13-2,
16-12,
29-15 ชนะ
รูปที่ 4
ขาวเดินก่อน เอาชนะ

เฉลย
32-9,
28-32,
9-5,
32-28,
5-1 เสมอกัน
รูปที่ 5
ดำเดินก่อน หาเสมอ
เฉลย
22-31,
24-28,
31-24,
1-5,
24-1 ชนะ
รูปที่ 6
ดำเดินก่อน เอาชนะ

กลหมากฮอส บรรดาหมากกระดานที่นิยมเล่นกันทั่วไป ได้แก่ หมากฮอสและหมากรุกต่าง ๆ นอกจากการเล่นปกติโดยผู้เล่น 2 ฝ่ายแล้ว ยังได้มีการคิดการเล่นขึ้นมาอีกวิธีหนึ่ง คือ หมากกล เพื่อใช้ลับสมองและให้ความสนุกสนาน แต่กลหมากฮอสดูจะอาภัพและอยู่ในฐานะที่ต่ำต้อยกว่ากลหมากกระดานประเภทอื่น เพราะเชื่อกันว่าการแก้กลทำได้ไม่ยาก จึงไม่สนุกเร้าใจและชวนให้คิดแก้ ดังนั้นผู้เล่นส่วนใหญ่จึงมองข้ามความสำคัญของกลหมากฮอสไป

    ความเป็นจริงแล้ว กลหมากฮอสมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจไม่น้อยกว่าหมากกระดานประเภทใดเลย ในกลหมากรุก ส่วนใหญ่จะเป็นการหาทางเอาชนะให้เร็วที่สุดของฝ่ายที่กำลังหมากเหนือกว่า โดยอาจมีเงื่อนไขกำหนดเพิ่มเติมบ้าง ตรงข้ามกับกลหมากฮอสที่ส่วนใหญ่จะเป็นการหาทางหรือวิธีทำให้ฝ่ายที่ ดูคล้ายเป็นรอง (อาจโดยกำลังหรือรูปหมาก) พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายชนะ การที่ฝ่ายที่น่าจะแพ้ กลับมาชนะได้ น่าจะให้ความรู้สึกเร้าใจน่าสนใจและท้าทาย มากกว่าการรุกไล่และเอาชนะของฝ่ายที่เป็นต่อ

    เทียบความยากง่ายของหมากการะดานต่าง ๆ แล้ว แน่นอนว่ากลหมากฮอสย่อมมีความยากน้อยกว่ากลหมากกระดานประเภทอื่น เนื่องจากมีตัวหมาก ตาเดินและกติกาที่น้อยกว่า แต่ความยากที่น้อยกว่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ในกลที่ไม่ซับซ้อนมาก ผู้เล่นทั่วไปก็อาจแก้ได้โดยใช้เวลาไม่นาน แต่สำหรับกลที่ซ่อนปมไว้หลายชั้น บางครั้งแม้แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเล่นเก่ง ก็ยังต้องใช้เวลานานกว่าจะพบวิธีแก้ หรือกระทั่งอาจหาทางเฉลยไม่พบเลยก็มี

    กลหมากฮอส เป็นการตั้งตัวหมากในกระดาน เพื่อให้ผู้เล่นหาทางเดินที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้ผลการเดิน เป็นไปตามที่กำหนดให้ รูปแบบและวิธีการตั้ง ไม่จำกัดทั้งจำนวนหมากและลักษณะว่าเป็นเบี้ยหรือฮอส ดังนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายจึงอาจมีฮอสกี่ตัวก็ได้ ทั้งที่อีกฝ่ายยังไม่เปิดทางให้เข้าฮอส กติกาการเดินและการตัดสิน ใช้เช่นเดียวกับการเดินหมากฮอสปกติ


หลักการแก้กลหมากฮอส

    
1. หาทางแก้กลแต่ละกลโดยไม่แตะต้องหรือเคลื่อนย้ายตัวหมาก วิธีนี้จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งจากการแก้กล และการเล่นปกติ เพราะเป็นการฝึกการวางแผนและคาดการณ์ในอนาคต การดูเฉลยแม้จะทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นใหม่ทันทีก็ตาม แต่จะเป็นการบังคับยัดเยียด หรือลักษณะการท่องจำ ไม่ใช่การฝึกสมองให้เฉียบคมยิ่งขึ้น เว้นแต่บางกล ที่เมื่อพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ยังหาทางแก้ไม่ได้ แสดงว่ากลรูปนั้นมีความซับซ้อนเกินความสามารถของผู้เล่นในขณะนั้น จึงค่อยใช้วิธีสุดท้ายคือการดูเฉลย ซึ่งจะช่วยให้ทราบแนวและเทคนิคการเล่นเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการแก้กลที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกันได้ ในครั้งต่อ ๆ ต่อไป

    2. อย่ายอมแพ้ง่าย ๆ หมากกลคือปริศนาที่ต้องหาทางแก้ แต่ละกลมีความยากง่ายแตกต่างกัน สำหรับกลที่ง่าย อาจใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แต่กลที่ซับซ้อนต้องใช้เวลามาก และอาจหาทางแก้ไม่พบใน ขณะนั้น ลองวางรูปกลนั้นไว้ก่อน แล้วพักผ่อนให้สบาย จนรู้สึกสดชื่น และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แล้ว จึงค่อยนำกลที่ค้างอยู่มาพิจารณาใหม่ ในครั้งหลังนี้ อาจจะทำให้พบกับคำตอบได้อย่างง่ายดาย

    3. มองหาความคิดพื้นฐานในกลนั้นหลักการเดินที่สำคัญของหมากฮอสคือ การกินและการกัก ดังนั้น การเล่นปกติหรือการแก้หมากกล ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน 2 ประการนี้ ในบางกลอาจมีหลายรูปแบบซ้อนกันอยู่ จำเป็นที่ผู้เล่นจะต้องมองให้ออก อย่าลืมว่าทุกกลจะมีกลแจไขทางออกอย่างน้อยที่สุด 1 ทางเสมอ อาจจะเป็นการเดินเพียงครั้งเดียว ก็นำไปสู่คำตอบได้ บางกลอาจมีความซับซ้อนแบบเขาวงกต ซึ่งจะต้องหาทางออกให้พบ

    4. มองหาหมากกลจากการเล่นปกติในการเล่นหมากฮอสเกือบทุกกระดาน จะมีหมากกลแฝงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายกระดาน ถ้าฝึกจนเป็นความเคยชินแล้ว จะเกิดประโยชน์มาก เพราะรูปกลเหล่านั้นจะมีส่วนสำคัญสำหรับการเล่นที่จะช่วยกรุยทางไปสู่ชัยชนะ
กลหมากฮอสปี 24

เฉลย
กรณีที่ 1 ไม่ชนะ
10-6,16-12,5-27, 12-3, 27-5, 3-12เสมอล้อเลียน

กรณีที่ 2 ชนะ
5-27, 15-19, 32-28, 16-12, 27-5, 20-24, 10-6, 2-8, 6-2 ชนะ
กลที่ 1 (สังข์ เพียรแนวนุ่ม)
ดำเดินก่อน เอาชนะ
เฉลย
กรณีที่ 1 ชนะ
7-2, 9-14, 2-20, 27-31, 30-25, 31-17, 20-31, 17-13, 25-22ชนะ

กรณีที่ 2 ชนะ
7-2, 9-13, 2-6, 10-14, 22-17(ตาอื่นไม่ชนะ), 13-22, 6-9 ชนะ
กลที่ 2 (สังข์ เพียรแนวนุ่ม)
ดำเดินก่อน เอาชนะ
เฉลย
31-27, 19-16, 2-6, 16-12, 27-20, 12-8, 10-14, 30-26, 6-9, 26-22, 20-16, 8-3, 16-26, 3-17, 9-14, 17-10, 26-7เสมอกัน
กลที่ 3 (ศุภกิตติ์)
ขาวเดินก่อน หาเสมอ
เฉลย
13-17, 25-21, 17-22, 24-20, 16-19, 21-17, 22-25, 17-14, 25-29, 14-10, 19-23, 10-6, 29-15, 6-1, 15-11, 1-19, 23-27, 19-16, 11-15, 16-30, 27-31, 20-16, 31-20, 16-12, 15-19, 30-16, 20-11ชนะ
กลที่ 4 (ศุภกิตติ์)
ขาวเดินก่อน เอาชนะเฉลย
1-15, 26-23, 15-22, 23-19, 22-31, 19-16, 31-26, 16-12, 26-19, 8-4, 19-1, 4-15, 1-19, 12-8, 19-30, 8-4, 30-12, 4-11, 7-16, 20-11, 12-3ชนะ
กลที่ 5 (ศุภกิตติ์)
ขาวเดินก่อน เอาชนะเฉลย
3-17 (3-21 ก็ชนะเหมือนกัน), 30-21, 17-22, 21-3, 22-13, 9-14, 13-22, 3-10, 11-8, 10-1, 22-13, 14-18, 8-3, 1-28, 13-31, 28-1, 3-14ชนะ
กลที่ 6 (ศุภกิตติ์)
ดำเดินก่อน เอาชนะเฉลย
กรณีที่ 1 ไม่ชนะ
10-6,16-12,5-27, 12-3, 27-5, 3-12เสมอล้อเลียน

กรณีที่ 2 ชนะ
5-27, 15-19, 32-28, 16-12, 27-5, 20-24, 10-6, 2-8, 6-2 ชนะ
กลที่ 1 (สังข์ เพียรแนวนุ่ม)
ดำเดินก่อน เอาชนะ
เฉลย
กรณีที่ 1 ชนะ
7-2, 9-14, 2-20, 27-31, 30-25, 31-17, 20-31, 17-13, 25-22ชนะ

กรณีที่ 2 ชนะ
7-2, 9-13, 2-6, 10-14, 22-17(ตาอื่นไม่ชนะ), 13-22, 6-9 ชนะ
กลที่ 2 (สังข์ เพียรแนวนุ่ม)
ดำเดินก่อน เอาชนะ

เฉลย
31-27, 19-16, 2-6, 16-12, 27-20, 12-8, 10-14, 30-26, 6-9, 26-22, 20-16, 8-3, 16-26, 3-17, 9-14, 17-10, 26-7เสมอกัน
กลที่ 3 (ศุภกิตติ์)
ขาวเดินก่อน หาเสมอ

เฉลย
13-17, 25-21, 17-22, 24-20, 16-19, 21-17, 22-25, 17-14, 25-29, 14-10, 19-23, 10-6, 29-15, 6-1, 15-11, 1-19, 23-27, 19-16, 11-15, 16-30, 27-31, 20-16, 31-20, 16-12, 15-19, 30-16, 20-11ชนะ
กลที่ 4 (ศุภกิตติ์)
ขาวเดินก่อน เอาชนะ

เฉลย
1-15, 26-23, 15-22, 23-19, 22-31, 19-16, 31-26, 16-12, 26-19, 8-4, 19-1, 4-15, 1-19, 12-8, 19-30, 8-4, 30-12, 4-11, 7-16, 20-11, 12-3ชนะ
กลที่ 5 (ศุภกิตติ์)
ขาวเดินก่อน เอาชนะ

เฉลย
3-17 (3-21 ก็ชนะเหมือนกัน), 30-21, 17-22, 21-3, 22-13, 9-14, 13-22, 3-10, 11-8, 10-1, 22-13, 14-18, 8-3, 1-28, 13-31, 28-1, 3-14ชนะ
กลที่ 6 (ศุภกิตติ์)
ดำเดินก่อน เอาชนะ
เฉลย
กรณีที่ 1 ไม่ชนะ
10-6,16-12,5-27, 12-3, 27-5, 3-12เสมอล้อเลียน

กรณีที่ 2 ชนะ
5-27, 15-19, 32-28, 16-12, 27-5, 20-24, 10-6, 2-8, 6-2 ชนะ
กลที่ 1 (สังข์ เพียรแนวนุ่ม)
ดำเดินก่อน เอาชนะ
เฉลย
กรณีที่ 1 ชนะ
7-2, 9-14, 2-20, 27-31, 30-25, 31-17, 20-31, 17-13, 25-22ชนะ

กรณีที่ 2 ชนะ
7-2, 9-13, 2-6, 10-14, 22-17(ตาอื่นไม่ชนะ), 13-22, 6-9 ชนะ
กลที่ 2 (สังข์ เพียรแนวนุ่ม)
ดำเดินก่อน เอาชนะ

เฉลย
31-27, 19-16, 2-6, 16-12, 27-20, 12-8, 10-14, 30-26, 6-9, 26-22, 20-16, 8-3, 16-26, 3-17, 9-14, 17-10, 26-7เสมอกัน
กลที่ 3 (ศุภกิตติ์)
ขาวเดินก่อน หาเสมอ

เฉลย
13-17, 25-21, 17-22, 24-20, 16-19, 21-17, 22-25, 17-14, 25-29, 14-10, 19-23, 10-6, 29-15, 6-1, 15-11, 1-19, 23-27, 19-16, 11-15, 16-30, 27-31, 20-16, 31-20, 16-12, 15-19, 30-16, 20-11ชนะ
กลที่ 4 (ศุภกิตติ์)
ขาวเดินก่อน เอาชนะ

เฉลย
1-15, 26-23, 15-22, 23-19, 22-31, 19-16, 31-26, 16-12, 26-19, 8-4, 19-1, 4-15, 1-19, 12-8, 19-30, 8-4, 30-12, 4-11, 7-16, 20-11, 12-3ชนะ
กลที่ 5 (ศุภกิตติ์)
ขาวเดินก่อน เอาชนะ

เฉลย
3-17 (3-21 ก็ชนะเหมือนกัน), 30-21, 17-22, 21-3, 22-13, 9-14, 13-22, 3-10, 11-8, 10-1, 22-13, 14-18, 8-3, 1-28, 13-31, 28-1, 3-14ชนะ
กลที่ 6 (ศุภกิตติ์)
ดำเดินก่อน เอาชนะ
เฉลย
30-26, 3-8, 26-23, 8-12, 23-19 ชนะ
รูปที่ 1
ดำเดินก่อน เอาชนะเฉลย
8-3, 22-26, 30-25, 23-27, 3-17, 27-31, 17-13 เสมอกัน
รูปที่ 2
ดำเดินก่อน หาเสมอ


เฉลย
6-1, 22-26, 1-28, 26-31, 28-32, 31-27, 30-25, 27-31, 32-18, 31-22 เสมอกัน
รูปที่ 3
ดำเดินก่อน หาเสมอ


เฉลย
25-29, 8-3, 13-2, 16-12, 29-15 ชนะ
รูปที่ 4
ขาวเดินก่อน เอาชนะ


เฉลย
32-9, 28-32, 9-5, 32-28, 5-1 เสมอกัน
รูปที่ 5
ดำเดินก่อน หาเสมอ


 
เฉลย
22-31, 24-28, 31-24, 1-5, 24-1 ชนะ
รูปที่ 6
ดำเดินก่อน เอาชนะ5 ความคิดเห็น:

 1. ไฟล์รูปเสียแ้กให้หน่อยครับ

  ตอบลบ
 2. ไฟล์รูปเสียครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ22 ธันวาคม, 2564 13:37

  I want to testify about TD Ameritrade who helped me invest my bitcoin and made me who I am today, I never believe in investing in bitcoin until I met TD Ameritrade. I saw so many testimonies about him helping people to invest their bitcoin. I decide to contact him and invested $500 and, after 72 hours, I get my $ 5,000 profit in my bitcoin wallet. Since I invested with them and I always receive my profit without delay, so if you want to invest your bitcoin, TD Ameritrade is the best deal with which you can invest and make profit is a guarantee. So, if you want to invest, just contact him and he will guide you on how to start your investment. whatsapp +447883246472
  Email: tdameritrade077@gmail.com

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ09 กุมภาพันธ์, 2566 07:26

   เองเป็นคอมใช่ไหม

   ลบ
 4. RECOVERY OF LOST FUNDS:
  ARE YOU A VICTIM OF THE BINARY OPTIONS, BITCOIN and LOAN SCAM CONTACT RECOVERY MASTERS

  Recovery Masters at email (Recoverymasters@email.cz) are helping bitcoin scam victims recover stolen crypto coins from rippers. I’m American but live in Australia and I invested the sum of $ 357,800 in Bitcoin with a cryptocurrency company I met online. After a couple of weeks, my initial investment had increased from $ 203,800 to $ 579,850. This felt so good as the investment grew rapidly in just a few weeks. When it was time to retire, my withdrawal request was denied, all effort to make withdrawal declined, then I realized I had been ripped off. Thanks to credible and reliable recovery agent Recovery Masters.The hackers whom I learned are partners with chain lysis and audits of where your stolen funds end up helping me recover almost all lost Bitcoin. you contact RecoveryMasters on whatsapp also at WhatsAp +1(551) 202-23-35 they will attend to you if you have such an issue.

  ตอบลบ

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)