22 กรกฎาคม 2564

manage ssh gitlab account

 1. update ~/.ssh/config

2. add content below ([USER] is your gitlab username)

Host gitlab.com

  User [USER]

  Hostname gitlab.com

  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

02 กรกฎาคม 2564

Nikkei 225 index related websites

Nikkei 225 index related websites

  • Nikkei 225 website (factsheet, Current and forward PE ratio, current dividend yield) => Link
  • iShare Nikkei 225 ETF, all holding stocks and %weight => Link
  • historical graph from google  => Linkบทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)