26 มกราคม 2554

คำคมการงานจากโธมัส อัลวา เอดิสัน
โธมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) 


“To invent, you need a good imagination and a pile of junk.” 
ในการประดิษฐ์คิดค้น  คุณจะต้องมีจินตนาการที่ดีกับกองขยะสักกองหนึ่ง

“All Bibles are man-made”
คัมภีร์ไบเบิลทั้งหมดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น


“Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.”
อัจฉริยะ คือ  แรงบันดาลใจ 1 เปอร์เซ็นต์และหยาดเหงื่ออีก 99 เปอร์เซ็นต์


“I haven't failed, I've found 10,000 ways that don't work”
ผมไม่เคยล้มเหลว  ผมแค่พบ 10,000 วิธี ที่ใช้การไม่ได้เท่านั้น


“Good fortune is what happens when opportunity meets with planning.”
โชคดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโอกาสมาพบกับการวางแผน


“The three great essentials to achieve anything worth while are, first, hard work; second, stick-to-itiveness; third, common sense.”
สามสิ่งที่สำคัญยิ่งในการทำสิ่งที่มีค่า ได้แก่ หนึ่ง ความขยันขันแข็ง  สอง การยึดมั่นในความคิดริเริ่ม  และสาม สามัญสำนึก


“I never failed once. It just happened to be a 2000-step process.”
ผมไม่เคยล้มเหลวสักครั้ง  มันก็แค่หนึ่งในกระบวนการ 2,000 ขั้นตอน


“I never did a day's work in my life. It was all fun.”
ผมไม่เคยทำงานแม้สักวันเดียวในชีวิต ทั้งหมดนั้น คือ ความสนุก


“Nearly every man who develops an idea works it up to the point where it looks impossible, and then he gets discouraged. That's not the place to become discouraged.”
เกือบทุกคนพัฒนาไอเดียไปสู่จุดที่น่าจะเป็นไปได้  แต่แล้วพวกเขาก็หมดกำลังใจ  ทั้ง ๆ ที่จุดนั้น  ไม่ใช่ที่ซึ่งจะกลายเป็นความสิ้นหวังแท้ ๆfrom http://www.job1hit.com/news/3233

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ22 ธันวาคม, 2564 13:12

    I want to testify about TD Ameritrade who helped me invest my bitcoin and made me who I am today, I never believe in investing in bitcoin until I met TD Ameritrade. I saw so many testimonies about him helping people to invest their bitcoin. I decide to contact him and invested $500 and, after 72 hours, I get my $ 5,000 profit in my bitcoin wallet. Since I invested with them and I always receive my profit without delay, so if you want to invest your bitcoin, TD Ameritrade is the best deal with which you can invest and make profit is a guarantee. So, if you want to invest, just contact him and he will guide you on how to start your investment. whatsapp +447883246472
    Email: tdameritrade077@gmail.com

    ตอบลบ

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)