28 มกราคม 2565

กองทุนรวมดัชนี S&P 500 ในไทย

กองทุนรวมดัชนี S&P 500 นั้นเป็นกองทุนรวมที่อิงกับดัชนี S&P 500 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทที่มี Market Cap ใหญ่สุด ​500 บริษัท ของทั้งตลาด NYSE และ NASDAQ (หลักเกณฑ์ในการเลือกหุ้นนั้นมีรายละเอียดนิดหน่อย เช่น ต้องมีกำไรใน 4 ไตรมาสล่าสุด ต้องเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกา)

การลงทุนในกองทุนรวมดัชนี S&P 500 นั้นเป็นการลงทุนที่ง่าย ต้นทุนไม่แพง และเติบโตไปกับเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหุ้นที่อยู่ในดัชนี S&P 500 นั้นก็มีแต่หุ้นที่มีแบรนด์ติดตลาด และเป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็น ​Apple, Amazon, Netflix, Coke, Pepsi, Mc Donald, Pfizer, Moderna, Starbuck และบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนั้นเรายังสามารถลงทุนกองทุนรวมดัชนี S&P 500 ผ่าน บลจ ในประเทศไทยได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี S&P 500: Link

ตารางกองทุนรวมที่ไปลงทุนในกองทุนรวมดัชนี S&P 500 (เป็นการลงทุนแบบ FIF)

กองทุน บลจ ค่าธรรมเนียม บลจ ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก ค่าธรรมเนียมทั้งหมด ปันผล ลดหย่อนภาษี
ASP-S&P500 Asset Plus 1.47 0.09 1.56 - -
AIA-US500 AIAAM 1.03 0.03 1.06 - -
TMBUS500 TMBAM 1.21 0.03 1.24 - -
TMBUS500RMF TMBAM 1.80 0.03 1.83 - RMF
SCBS&P500 SCBAM 1.12 0.03 1.15 Y -
SCBRMS&P500 SCBAM 0.87 0.03 0.90 - RMF
SCBS&P500A SCBAM 1.11 0.03 1.14 - -
SCBS&P500-SSF SCBAM 1.11 0.03 1.14 Y SSF
KFUSINDX-A Krungsri 1.02 0.03 1.05 - -
K-US500X Kasikorn 0.59 0.03 0.62 - -

Netflix Categories Codes


There are a lot of movies and TV shows on Netflix and we may find some trouble selecting just 1 movie to watch. 

Netflix Categories Codes (https://www.netflix-codes.com) allow us to view and list movies and TV shows by categories easily.


ผู้สูงอายุ ควรเดินวันละกี่ก้าว ให้สุขภาพดี และอายุยืน

 https://doctorbank.tv/adult/longlife/higher-daily-steps-lower-cause-mortality

20 มกราคม 2565

OpenShift (OC) related command

Login to OpenShift console:

oc login https://xxx --token=xxx


Views resource usage (CPU, Memory) per pod:

oc adm top pod


Port forward:

oc port-forward service/my-redis 6379:6379
19 มกราคม 2565

Google Cloud (GCP) logs stack driver tips

Search OR

json.env = "dev" OR "sit" OR "prod"

The search command above will include all logs that have env "dev" or "sit" or "prod"


Search AND

jsonPayload.message:"duplicate" AND "aaabbbccc"

The search command above will include all logs that contain word "duplicate" and "aaabbbccc" in jsonPayload.message field


Not include text

-jsonPayload.message:"duplicate"

The search command above will exclude all logs that do not contain word "duplicate" in jsonPayload.message fieldEthereum (ETH) related articles and infoEthereum 2.0 A Complete Guide


Ethereum 2.0 Introduction


Ethereum 2.0 Schedule


Ethereum Staking


Ethereum Blog


Ethereum Community & Communication Channel


Ethereum Developer Tools List


Ethereum Layer2

 • Status of Ethereum Layer2: Link
 • Ethereum Layer2 Fee Tracker: Link
 • Ethereum Layer2 Cheat Sheet: Link
 • Zk Rollup Directory: Link
 • L2 Gas Consumption: Link


Ethereum Stat


Companies using Ethereum For Enterprise Use Cases


Good Ethereum ArticlesRelated Cryptocurrency Info
 • Crypto Fear & Greed Index: Link
 • CBOE Volatility Index (VIX): Link
 • Coinmetrics: Link
 • Grayscale Portfolio Update: Link
 • Crypto Rank: Link
 • StreamETH: Link
 • Bitcoin Rainbow Chart: Link


Defi Portfolio

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)