20 มกราคม 2565

OpenShift (OC) related command

Login to OpenShift console:

oc login https://xxx --token=xxx


Views resource usage (CPU, Memory) per pod:

oc adm top pod


Port forward:

oc port-forward service/my-redis 6379:6379
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)