19 มกราคม 2565

Google Cloud (GCP) logs stack driver tips

Search OR

json.env = "dev" OR "sit" OR "prod"

The search command above will include all logs that have env "dev" or "sit" or "prod"


Search AND

jsonPayload.message:"duplicate" AND "aaabbbccc"

The search command above will include all logs that contain word "duplicate" and "aaabbbccc" in jsonPayload.message field


Not include text

-jsonPayload.message:"duplicate"

The search command above will exclude all logs that do not contain word "duplicate" in jsonPayload.message fieldไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)