23 มกราคม 2564

SCB Easy App กู้เงิน กดเงินจากบัตรเครดิต และรับเงินผ่านทางตู้ ATM

SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์นั้นอนุญาตให้เรากู้เงิน กดเงินจากบัตรและรับเงินมาใช้ได้ทันทีผ่านทางตู้ ATM ซึ่งค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์มาก ในกรณีที่เราต้องการเงินมาใช้ด่วน (แต่มีค่าดอกเบบี้ยที่ค่อนข้างแพงที่ 16% ต่อปี) ซึ่งวิธีการกดเงินจากบัตรเครดิตนั้นก็ทำได้ค่อนข้างง่าย


วิธีการกดเงินจากบัตรเครดิตผ่าน SCB Easy App

1. เข้า SCB Easy App แล้วเลือก Cardless ATM

2. เลือกบัตรเครดิตที่เราต้องการถอนเงิน และเลือกจำนวนเงินที่ต้องการ ดังรูป3. รับเงินผ่านทางตู้ ATM

4. เมื่อถึงวันแจ้งยอดบัตรเครดิต ระบบจะแสดงค่ามูลจำนวนเงินที่เรากดและดอกเบี้ยที่เราต้องชำระให้ทราบ ดังรูป01 มกราคม 2564

Getting start with Apache Spark, Python (PySpark) and MongoDB connector

 I am quite new with Apache Spark and researching how to get started with Apache Spark + Python (PySpark) + MongoDB connector. This is what I found.

1. Read the basic knowledge of Apache Spark and try to get started locally and code sample spark app with CSV file by following https://www.tutorialspoint.com/apache_spark/index.htm

2. If you use macOS, you can install spark by following https://notadatascientist.com/install-spark-on-macos/

3. More related tutorial and document


บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)