01 มกราคม 2564

Getting start with Apache Spark, Python (PySpark) and MongoDB connector

 I am quite new with Apache Spark and researching how to get started with Apache Spark + Python (PySpark) + MongoDB connector. This is what I found.

1. Read the basic knowledge of Apache Spark and try to get started locally and code sample spark app with CSV file by following https://www.tutorialspoint.com/apache_spark/index.htm

2. If you use macOS, you can install spark by following https://notadatascientist.com/install-spark-on-macos/

3. More related tutorial and document


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)