13 ธันวาคม 2563

เทใจดอทคอม เว็บบริจาคเงินแนวใหม่ เสนอโครงการบริจาคและลดหย่อนภาษีได้

 เทใจดอทคอม (https://taejai.com/th/) คือเว็บไซต์บริจาคเงินที่มีความโปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือ นอกจากนั้นทางเว็บยังเปิดโอกาสให้เราเสนอโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อระดมเงินบริจาคได้อีกด้วย เช่น ถ้าใครอยากจะทำโครงการสร้างหรือปรับปรุงสวนสาธาณะเพื่อชาวบ้าน ก็สามารถเขียนโครงการเข้ามาระดมทุนได้ 

โดยทางเว็บจะหักเงิน 10% ของเงินบริจาคเพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบ ค่าทำธุรกรรมทางการเงิน และค่าติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆ ให้ผู้ให้ทุกท่านมั่นใจว่าเงินบริจาคสนุนจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

นอกจากนั้น เงินที่เราบริจาคยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย


หมวดหมู่ของการรับบริจาคเป้าหมายและยอดบริจาคแต่ละโครงการเราสามารถส่งโครงการเพื่อสังคมมาระดมเงินบริจาคได้


ประวัติการบริจาค
ภาพรวมรายละเอียดการบริจาค
รายงานความคืบหน้าการใช้เงินบริจาคหลังจากบริจาค เราจะได้รับใบเสร็จรับเงินทางอีเมล์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)