22 ตุลาคม 2563

best Bitcoin (BTC) cloud mining with a lifetime contract

If you are looking for Bitcoin (BTC) cloud mining with a lifetime contract. 

OXBTC is one of the best cloud mining (http://www.oxbtc.com).


The current available Bitcoin (BTC) cloud mining with a lifetime contract is "BTC-UNI-S19 02".

Price $32 / 1 THS.If we see the profit calculator, we can see that we can get money back $21.90 just for 1 year (this contract is forever). The payback period is just 1.x years.


You can invest in Bitcoin (BTC) cloud mining by going to http://www.oxbtc.com


06 ตุลาคม 2563

Issue and renew Let's Encrypt SSL certificate using DNS (DNS-01) challenge

To issue and renew let's encrypt the SSL certificate using DNS (DNS-01) challenge is a good way for servers behind firewalls and servers that cannot connect to the internet.

To achieve this way, please follow the instruction from the link


More useful certbot commands

List certificates

> certbot certificates


Remove certificate

> certbot delete --cert-name [CERT_NAME]


Renew 1 certificate

> certbot renew --cert-name [CERT_NAME] --dry-run


05 ตุลาคม 2563

รีวิว ประกันออมทรัพย์ 10/1 IRR สูง ลดหย่อนภาษี ปี 2563

*ดูรีวิว ประกันออมทรัพย์ 10/1 ปีล่าสุดได้ที่ Link


ประกันออมทรัพย์

ประกันออมทรัพย์นั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจาก

1. สามารถลดหย่อนภาษีได้ ยิ่งฐานภาษีสูง ยิ่งได้เงินคืนเยอะ ดูรูปตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ด้านล่าง (รูปคัดลอกมาจาก https://tinyurl.com/y4wonyuu)

2. ได้ผลตอบแทนที่สูง เมื่อเทียบกับฝากธนาคาร

3. ความเสี่ยงต่ำ


และประกันออมทรัพย์ 10/1 นั้น ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากจ่ายเบี้ยแค่ครั้งเดียวจบ ทำให้ไม่เป็นภาระผูกพันนานหลายปี ไว้ปีหน้า ถ้าเรามีเงินเหลือก็ค่อยหาประกัน 10/1 ตัวใหม่ แต่ถ้าไม่มีเงินเหลือ ซึ่งอาจจะมีภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถเยอะ ก็งดซื้อประกันปีนั้นๆ ไปIRR (Internal rate of return)

IRR คือ อัตราผลตอบแทนที่เราได้จากการซื้อประกันออมทรัพย์ (บริษัทประกันมักจะไม่ค่อยบอกค่านี้ให้กับลูกค้า เราต้องมาคำนวณเอาเอง) ซึ่ง IRR ยิ่งสูง ยิ่งดี แสดงว่าผลตอบแทนสูง


วิธีการคำนวณ IRR

IRR นั้นคำนวณไม่ยาก เราสามารถใช้โปรแกรม excel หรือดาวน์โหลดแอพ Financial calculator จาก Google play store, Apple store มาคำนวณได้ง่ายๆ


จากตัวอย่าง สมมติมีประกัน 10/1 นึง ที่มีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายเบี้ยครั้งเดียว 100,000 บาทปีแรก

- ได้รับเงินคืน ปีละ 2,000 บาททุกปี

- ปีที่ 10 ได้รับเงิน 102,000 บาท


ขั้นตอนการคำนวณ

1. สร้าง column ดังรูปด้านล่าง

2. ให้กรอกข้อมูลลงไป โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 0 โดย ปีที่ ​0 เราจะจ่ายค่าเบี้ย และไม่มีเงินคืน

3. เงินคืนจะเริ่มมาตอนปีที่ 1 - 10

4. Cash Flow คือ เอาเงินคืน ลบเบี้ย

5. IRR ให้ใช้สูตร irr ซึ่งตัวอย่างนี้ IRR = 2% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ใช้ได้ และสูงกว่าฝากธนาคารรีวิวประกันออมทรัพย์ 10/1 

ตัวอย่างการคำนวณอ้างอิงจาก ชาย อายุ 35 ปี และจะแสดงค่า IRR แยกตามฐานภาษี 0%, 10% และ 20%

1. ดี-เซฟวิ่ง 10/1

URL: http://www.southeastlife.com/products/saving-and-Investment/d-saving
2. ซูเปอร์ริช 10/1

3. สมาร์ทเซฟฟิ่ง 10/1
4. แม็กซ์ เท็น วัน 10/15. One Plus 10/16. เมืองไทย อีซี่ รีเทิร์น 11/1

URL: https://onlinesale.muangthai.co.th/benefit?product=64สรุป

จากประกันออมทรัพย์ 10/1 แต่ละเจ้าด้านบน สามารถสรุปเป็นตารางด้านล่างได้ ซึ่งจะพบว่า ถ้าเรามีฐานภาษี 20%  เราสามารถได้ IRR สูงถึง 4-5% 
*ดูรีวิว ประกันออมทรัพย์ 10/1 ปีล่าสุดได้ที่ Link


บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)