02 กรกฎาคม 2553

3 สิ่งในชีวิต ของคนเรา


3 สิ่งในชีวิต ของคนเรา

Three irrevocable things in your life are . . .
3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ . . .
Word... คำพูด
Time...เวลา
and Change...โอกาส

Three undeniable things in your life are. . .
3 สิ่งที่ควรมีในชีวิตเราคือ
Serenity... ความสงบ
Honesty... ความซื่อสัตย์
and Hope... ความหวัง

Three gems of your life are . . .
สิ่งที่มีค่า 3 สิ่งในชีวิตเรา คือ
Love ... ความรัก
self-esteem ... เคารพตัวเอง
and true friends. ... และเพื่อนแท้

Three uncertainties in your life are . . .
ความไม่แน่นอนในชีวิต 3 อย่าง คือ
dreams. . . ความฝัน
success . . . ความสำเร็จ
and fate. .. และโชคชะตา

Three things that deteriorate your life are . . .
3 สิ่งที่เป็นบ่อนทำลายชีวิตเรา คือ
liquor. . . สุรา
arrogance .. .ความหยิ่งผยอง
and anger. .. และความโกรธ

* Kind hearts are the garden . . .
จิตใจดีเป็นดั่งสวน

Kind thoughts are the roots . . .
ความคิดดีเป็นรากไม้

Kind deeds are the fruits . . .
การกระทำดีเปรียบเหมือนผลไม้

Kind words are the blossoms. . .
คำพูดดี เป็นดั่งดอกไม้บานสพรั่ง

from http://variety.teenee.com/foodforbrain/27605.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)