10 ตุลาคม 2566

[แจกฟรี] ตารางการออมเงินแบบ DCA ให้ครบ 1 ล้านบาท

[แจกฟรี] ตารางการออมเงินแบบ DCA ให้ครบ 1 ล้านบาท

  • แบ่งตามจำนวนเงินที่จะ DCA แต่ละเดือน และผลตอบแทนต่อปี
  • เช่น ถ้าเราฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ยปีละ 1.5% และออมเงินเดือนละ 3,000 บาท เราจะมีเงิน 1,038,537.80 บาท ใน 24 ปีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)