25 ตุลาคม 2566

รีวิว IRR แต่ละช่วงอายุ ของประกันบำนาญ 85/60 ทิพยประกันชีวิต จากธนาคารออมสิน

รีวิว IRR แต่ละช่วงอายุ ของประกันบำนาญ 85/60 ทิพยประกันชีวิต จากธนาคารออมสิน


ตัวอย่างการอ่านตาราง 
กรณี 1 เพศชาย อายุ 30 ปี
  • เบี้ยที่ต้องชำระ 17,960 บาทต่อปี
  • ชำระเบี้ยจนถึงอายุ 59 ปี (30 งวด)
  • รับบำนาญปีละ 60,000 บาท ตั้งแต่อายุ 60 - 85 ปี
  • คืนทุน 8.98 ปี หรือคุ้มทุนที่อายุประมาณ 68 ปี
  • IRR 3.82

กรณี 2 เพศหญิง อายุ 45 ปี
  • เบี้ยที่ต้องชำระ 53,245 บาทต่อปี
  • ชำระเบี้ยจนถึงอายุ 59 ปี (15 งวด)
  • รับบำนาญปีละ 60,000 บาท ตั้งแต่อายุ 60 - 85 ปี
  • คืนทุน 13.31 ปี หรือคุ้มทุนที่อายุประมาณ 73 ปี
  • IRR 3.43รายละเอียดประกันบำนาญ 85/60 ทิพยประกันชีวิต จากธนาคารออมสินไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)