31 ธันวาคม 2553

บันได 9 ขั้น ของการเป็นเศรษฐียามเกษียณ

บันได 9 ขั้น ของการเป็นเศรษฐียามเกษียณ การเกษียณอายุโดยได้ใช้ชีวิตอย่างเศรษฐีเป็นความฝันของคนหลายๆ คน แต่การจะมีชีวิตอย่างสุขสบายเช่นนี้ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่างจริงจัง เพราะการเป็นเศรษฐียามเกษียณไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้สำเร็จได้โดยง่าย บันได 9 ขั้นที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเกษียณแบบเศรษฐี

ขั้นที่ 1 ต้องกำหนดเป้าหมาย ในขณะที่ไม่มีใครอยากจะวางแผนแล้วล้มเหลว แต่คนจำนวนมากกลับล้มเหลว เพราะไม่ยอมวางแผนหรือไม่กำหนดเป้าหมาย แนวคิดในการวางแผนอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องล้าสมัยแต่มันก็ช่วยให้หลายคนประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา นักธุรกิจ และคนสำคัญต่างๆ

ขั้นที่ 2 ต้องเริ่มต้นการออม การเริ่มต้นด้วยการออมจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ คนจำนวนมากเริ่มต้นด้วยการออมฝากเงินไว้ที่ธนาคาร ในขณะที่หลายคนเริ่มการออมด้วยการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะเพิ่มการออมรวมทั้งได้ลดภาษีทันที และถ้านายจ้างของคุณสามารถให้เงินสมทบในอัตราสูงสุดเท่าที่ให้ได้ เท่ากับคุณจะได้รับประโยชน์เต็มที่เหมือนกับได้รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น คุณควรจะหาโอกาสที่จะทำให้เงินของคุณงอกเงยแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อตอนที่คุณยังหนุ่มสาว อย่าปล่อยให้ความกลัวอย่างไม่มีการเข้าใจที่ถ่องแท้ทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะเพิ่มความร่ำรวย

ขั้นที่ 3 ต้องกล้าลงทุน มีการศึกษาจำนวนมาก ได้แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากการลงทุนที่เกิดจากการตัดสินใจจัดสรรทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม การลงทุนในตราสารหนี้หรือฝากเงินเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มความมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้ผลตอบแทนต่ำ และอาจจะต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อด้วยซ้ำไป คุณควรเลือกที่จะลงทุนในหุ้น แม้ว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น แต่การลงทุนในหุ้นจะเป็นส่วนสำคัญที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และสำหรับคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าการลงทุนในหุ้นคือความเสี่ยงที่ยอมรับได้ถ้าต้องการความมั่งคั่ง ดังนั้น คุณควรใช้กลยุทธ์ในการจัดสรรทรัพย์สินไปลงทุนในหุ้น และอื่นๆ ให้เหมาะสม และเรียนรู้วิธีการที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้อง

ขั้นที่ 4 ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่แย่ ส่วนหนึ่งของการวางแผนระยะยาวคือการยอมรับแนวความคิดเกี่ยวกับช่วงเวลาของการเสื่อมถอยที่จะเกิดขึ้นได้กับเศรษฐกิจและการลงทุน เมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือไม่ดี และคุณไม่ได้เตรียมตัวรับมือไว้ล่วงหน้า ภาวะนั้นจะผลักดันให้คุณต้องหยุดแผนการออมได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถหลีกหนีสัจธรรมของความรุ่งเรืองและการเสื่อมถอย แต่คุณก็สามารถเตรียมการรับมือล่วงหน้าไว้ก่อน เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยลงได้

ขั้นที่ 5. ต้องเพิ่มการออม รายได้ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดเวลาในการออม ถ้าคุณต้องการจะเพิ่มรายได้ คุณอาจใช้วิธีเปลี่ยนงาน หรือทำงานพิเศษเพิ่มขึ้น และในกรณีที่คุณสมรส รายได้จากคู่สมรสของคุณจะทำให้ครอบครัวมีรายได้สองทาง แต่อย่าลืมว่าตลอดเวลาที่มีรายได้เพิ่มเข้ามา คุณจะต้องเพิ่มจำนวนเงินที่คุณออมด้วยเช่นกัน ดังนั้น กุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายของคุณอย่างเร็วที่สุดก็คือ ออมให้มากที่สุด เท่าที่คุณสามารถทำได้

ขั้นที่ 6 ดูแลการใช้จ่ายของคุณ ค่าใช้จ่ายในการการพักผ่อน การซื้อรถ ค่าใช้จ่ายของลูกๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดของชีวิต เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เงินออมของคุณให้ลดน้อยลง ดังนั้น คุณต้องลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อเพิ่มการออมเงินให้ได้มากที่สุด เช่น ถ้าคุณต้องการซื้อบ้าน คุณก็สามารถเลือกซื้อและอาศัยอยู่ในบ้านที่พอเหมาะพอสมกับกำลังของคุณโดยไม่ควรไปทำเกินตัว นอกจากนั้น คุณควรต้องจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณ ถ้าคุณต้องการเพิ่มการออม

ขั้นที่ 7 อย่าลืมปรับพอร์ตการลงทุน คุณไม่จำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวของเงินลงทุนทุกขณะ แต่นอกจากจะตรวจสอบการลงทุนของคุณอย่าง
น้อย 6 เดือนครั้งแล้ว คุณก็ควรพิจารณาการปรับพอร์ตการลงทุนของคุณด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถไปถึงเป้าหมายตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้

ขั้นที่ 8 สร้างประโยชน์สูงสุดจากตัวเลือกของคุณ คุณต้องใช้ประโยชน์จากทุกๆ โอกาสในการออมทุกอย่างที่เข้ามาในวิถีชีวิตของคุณ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในส่วนภาษีสำหรับแผนการออม และเปิดโอกาสที่จะได้ประโยชน์ทางด้านภาษี เช่นลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งรัฐสนับสนุนโดยการให้สิทธิลดหย่อนภาษี อย่าปล่อยให้โอกาสที่จะเพิ่มการออมผ่านไป

ขั้นที่ 9 มีความอดทน การที่จะบรรลุเป้าหมายเป็นเศรษฐีได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา คุณต้องเริ่มต้นลงทุนเร็ว และลงทุนให้บ่อยครั้ง ลงทุนโดยจัดสรรเงินไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับโอกาสและความเสี่ยงที่ตัวคุณเองรับได้ ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าเส้นทางไปสู่ความร่ำรวย เป็นเรื่องที่ใช้ระยะยาวนานกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น คุณควรจะเริ่มต้นลงทุนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

from http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I10081567/I10081567.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)