05 เมษายน 2553

Solution To The Firefox Port Problem

Solution To The Firefox Port Problem

The built in webserver in Visual Studio 2005, formerly known as Casini, uses a dynamic or static port on the localhost machine (e.g. http://localhost:2049/default.aspx).

It is dynamic by default, but you can make it static if you choose. That works very well except when you try it in Firefox. It simply gives you this response:

This address uses a network port which is normally used for purposes other than Web browsing. Firefox has cancelled the request for your protection.

It does that by default whenever you use a port other than port 80 - the default website port. It took me a lot of digging to find the solution and here it is.
- Open Firefox

- Type about:config in the address field

- Right click anywhere on the screen

- Click new > string

- Enter preference name as --> network.security.ports.banned.override

- Enter string value as --> 2049 (or whatever port number you want)

from http://www.securitypronews.com/news/securitynews/spn-45-20061016SolutiontotheFirefoxportproblem.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)