24 เมษายน 2553

หุ้นในกลุ่มของเครือสหพัฒน์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หุ้นในกลุ่มของเครือสหพัฒน์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มแฟชั่น
1. BNC : บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน)
2. BTNC : บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
3. ICC : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
4. NC : บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
5. NPK : บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
6. PAF : บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
7. PG : บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
8. TNL : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
9. TPCORP : บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
10. WACOAL : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
11. PB : บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
12. PR : บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
13. TF : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
14. OCC : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
15. S & J : บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มพาณิชย์
16. SPC : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
17. SPI : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มพลังงาน
18. SCG : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค
19. IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
20. FE : บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

from http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I9118127/I9118127.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)