04 เมษายน 2553

วอลล์สตรีทผนึกฮาร์วาร์ด เติมมูลค่าสถาบันสอนภาษา


วอลล์สตรีทผนึกฮาร์วาร์ด เติมมูลค่าสถาบันสอนภาษา

การเรียนการสอนเน้นการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ และกระตุ้นการคิดและพัฒนาทักษะด้านธุรกิจให้กับผู้เรียน ขยายฐานผู้เรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษในไทยมีหลายรูปแบบ ทั้งเน้นเตรียมความพร้อมเอนทรานซ์ ติวเพื่อสอบ TOEFL / TOEIC หรือคอร์สเรียน Conversation เพื่อใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน


7 ปีก่อน วอลล์สตรีท (Wall Street) ได้เข้ามาขยายสาขาในบ้านไทยโดยเจาะกลุ่มนักศึกษาและคนทำงาน ซึ่งเป็นตลาดระดับบน เน้นสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน

การขยายตัวของธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาจากต่างประเทศรุกหนัก และทำการตลาดชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครยอมใคร โดยเฉพาะในส่วนตลาดระดับบนที่วอลล์สตรีทถือว่าเป็นผู้มาก่อน กำลังถูกท้าทายของคู่แข่งขันรายอื่น อาทิ ในช่วงปีที่ผ่านมา สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์ (Boston Bright) เข้ามาทำตลาดโดย โดยชูเทคนิคการสอนแบบ Innovative Thinking Method ที่เน้นการปรับปรุงและพัฒนาความคิด ความเข้าใจ การออกเสียงของคนไทยให้เหมือนเจ้าของภาษา

วอลล์สตรีท จึงออกมาป้องตลาดด้วยการนำเสนอ "ออปชั่นเสริม" ที่สร้างความรู้สึกคุ้มค่าในสายตาผู้เรียน
"นาวิน ศรีผดุง" ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีท (Wall Street) ประเทศไทย บอกว่า วอลล์สตรีทได้ร่วมกับ Harvard Business Publishing เพื่อนำหลักสูตร Harvard Manage Mentor มาใช้สอนให้กับผู้เรียนของวอลล์สตรีทในประเทศไทย

หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการบริหารธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ เหมาะสำหรับผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือคนทำงานด้านการตลาด การบริหารจัดการ และด้วยชื่อเสียงของ Harvard ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และหนุนให้ภาพลักษณ์ด้านบวกให้วอลล์สตรีท ด้านความเข้มแข็งของหลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้น

Harvard Manage Mentor ประกอบด้วย 42 หลักสูตร ใน 5 แขนงที่เกี่ยวข้องทั้งการตลาด การเงิน การเขียนแผนธุรกิจ เช่น ความรู้เบื้องเรื่องธุรกิจเบื้องต้น ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง การคิดวางแผนในเชิงกลยุทธ์ การทำงานร่วมกับบุคคลและการทำงานเป็นทีม

"การเรียนการสอนจะจะเน้นการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ กระตุ้นการคิด และพัฒนาทักษะด้านธุรกิจให้กับผู้เรียน ส่วนความรู้เรื่องการตลาด จะเป็นตัวเสริม"

หลักสูตรดังกล่าว เป็นออปชั่นเสริมให้กับผู้สมัครเรียนของวอลล์ สตรีท โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าเรียนเพิ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง อาจเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย คนทำงาน นักบริการหรือผู้นำองค์กร ซึ่งผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตร Harvard Manage Mentor จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษขึ้นพื้นฐานมาแล้ว หรือเรียนอยู่ที่วอลล์ สตรีท อยู่ในระดับกลาง จากทั้งหมด 17 ระดับ

โดยกระบวนการสอน จะเป็น Multi-Method คือการเรียนผ่านหลายช่องทาง ทั้งการในคลาสที่มีผู้เรียน 4 คน การเรียนออนไลน์ ทำให้สามารถมาเรียนได้ทั้งที่สถาบัน ที่ทำงาน และบ้าน โดยการใช้ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด และการเรียนด้วยตนเอง

"ผู้เรียนยังสามารถดาวน์โหลดเนื้อหา สามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงาน และมียังมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Interactive กว่า 200 กิจกรรม แนวคิดจากผู้บริหาร 125 แนวคิดในหัวข้อต่างๆ และวีดิโอกว่า 350 เรื่อง"

วอลล์ สตรีท หวังว่าหลักสูตร Harvard Manage Mentor จะเป็นออปชั่นเสริม สร้างความรู้สึกคุ้มค่าให้กับผู้เรียน และหวังว่าจะช่วยขยายฐานผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศจีน ซึ่งได้นำหลักสูตรนี้มาใช้เป็นประเทศแรกและพบว่ามีผู้เรียนใหม่เพิ่มมากขึ้น

คีย์ซัคเซสของวอลล์ สตรีท เกิดจากโฟกัสลูกค้าเฉพาะกลุ่มอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและคนทำงาน มีการสอนที่เลียนแบบการเรียนภาษาของมนุษย์ และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะเมื่อก้าวเท้าเข้ามาในสถาบัน นักเรียนทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษ

การที่ วอลล์ สตรีท เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน แนวทางการตลาดจึงเน้นที่การใช้สื่อและจัดกิจกรรมเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เช่น การใช้โฆษณาในรถไฟฟ้าบีทีเอส การใช้สื่อดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ เอสเอ็มเอส โซเชียล เน็ตเวิร์ค การทำตลาด ณ จุดขายหรือที่สถาบัน และการสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ เช่น การแจกทุนเรียน การจัดกิจกรรมของผู้เรียน และกิจกรรมเข้าสังคม (Social Club) ซึ่งในอนาคตวอลล์สตรีทจะเน้นแนวทางนี้เพิ่มมากขึ้น

วอลล์ สตรีท เปิดให้ไทยมาประมาณ 7 ปี มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เลียนแบบการเรียนภาษาของมนุษย์ เน้นการผสมผสานทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมๆ กัน โดยปัจจุบันมีจำนวน 5 สาขา มีนักเรียนประมาณ 5-6 พันคน ต่อปีต่อสาขา

Harvard Manage Mentor "แรงหนุน" ภาพลักษณ์ผู้นำ วอลล์สตรีท

from http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/business/20100404/108387/วอลล์สตรีทผนึกฮาร์วาร์ด-เติมมูลค่าสถาบันสอนภาษา.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)