06 กันยายน 2553

InnoBioPlast 2010 โชว์ศักยภาพพลาสติกชีวภาพไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดประชุมนานาชาติ InnoBioPlast 2010 สร้างโอกาสไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของโลก

เปิดโลกทัศน์อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย ในงานประชุมสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ “InnoBioPlast 2010: Creating Global Market Opportunities Through Thailand’s Bioplastics Hub”

พบกับสุดยอดนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าและโอกาสทางด้านการตลาดของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยจากมุมมองบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกด้านการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กล่าวว่า “งานประชุมสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ “InnoBioPlast 2010: Creating Global Market Opportunities Through Thailand’s Bioplastics Hub” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการผลิต การประยุกต์ใช้ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลด้านการตลาด นโยบายภาครัฐ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เทคโนโลยี และการลงทุนของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย โดย สนช. มุ่งหวังให้เกิดการลงทุนใหม่บนธุรกิจฐานความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านพลาสติกชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำจากภาคอุตสาหกรรม และภาควิจัย มากกว่า 38 ท่านจากทั่วโลก อาทิ ประเทศญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เกาหลีใต้ และไทย ภายใต้หัวข้อที่ครอบคลุมตั้งแต่ประเด็นความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดไปจนถึงการวิเคราะห์ด้านโอกาสทางด้านการตลาดและการลงทุน”

สำหรับงานนิทรรศการจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) นิทรรศการแสดงวงจรชีวิตของพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics Life Cycle) โดยแบ่งย่อยออกเป็น 10 จุดย่อย เรียงตามกระบวนการการผลิตพลาสติกชีวภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หรือตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์

2) การมอบรางวัลผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพดีเด่นประจำปี 2553 (Bioplastic Products Awards 2010) ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ร่วมกับ สนช. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดในการออกแบบและประยุกต์การใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีสไตล์ รูปแบบ โมเดลใหม่ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง รวมทั้งต้องมีการนำเทคโนโลยี วิชาการที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีการผลิต การเลือกใช้วัสดุ เป็นต้น

3) การนำเสนอผลงานวิชาการด้านพลาสติกชีวภาพจากนักวิจัยไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบการย่อยสลาย และ 4) นิทรรศการแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากพลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น”

ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนากว่า 300 คน จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สนใจร่วมงานสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-644 6000 ต่อ 125 (ปาณิศรา คะบุศย์) หรือ www.nia.or.th

from http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/innovation/20100824/349538/InnoBioPlast-2010-โชว์ศักยภาพพลาสติกชีวภาพไทย.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)