22 มกราคม 2567

เช็คสิทธิประกันสังคม รักษาโรคมะเร็งฟรี 20 ชนิด

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน อัปเดตสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 กรณีป่วยเป็นโรคมะเร็ง ประกันสังคมให้การคุ้มครองด้านการรักษาแก่ผู้ประกันตนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดการรักษา หากเข้ารับการรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocol)

สำหรับกรณีที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocol) และมีความจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งและหรือเคมีบำบัดและหรือรังสีรักษา ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ตรวจพบว่า เป็นโรคมะเร็งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ สามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้ฟรี ประกอบด้วย

1. โรคมะเร็งเต้านม

2. โรคมะเร็งปากมดลูก

3. โรคมะเร็งรังไข่

4. โรคมะเร็งมดลูก

5. โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก

6. โรคมะเร็งปอด

7. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ตรง

8. โรคมะเร็งหลอดอาหาร

9. โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี

10. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

11. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

12. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

13. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด์ในผู้ใหญ่

14. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่

15. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่

16. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่แบบ Acute Promyelocytic leukemia (APL)

17. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่

18. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมาในผู้ใหญ่

19. โรคมะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma ในผู้ใหญ่

20. โรคมะเร็งเด็ก

ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ ติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506
ที่มา Link   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)