15 มกราคม 2567

ตรวจสอบรายได้และข้อมูลลดหย่อนจากระบบกรมสรรพากร

my tax data: https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/MTA2

credit: facebook page ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

note: ข้อมูลเดือน 12 ของปีที่แล้วจะอัพเดทหลังวันที่ 15 มกราคมปีถัดไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)