03 กุมภาพันธ์ 2554

คำคมการลงทุน

“An investment operation is
one which, upon thorough analysis
promises safety of principal and
an adequate return. Operations not
meeting these requirements are
speculative.”

“การลงทุนคือการปฎิบัติการที่ผ่าน
การวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วจะสามารถเก็บ
รักษาเงินต้นและสร้างผลตอบแทนที่เพียงพอ
การปฎิบัติการอื่นใดที่ไม่เข้าข่ายนี้ถือเป็นการ
เก็งกำไร”

Benjamin Graham

from http://www.efinancethai.com/investor_station/filepdf/INV030211.pdf


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)