25 พฤศจิกายน 2553

แก้ปัญหา oracle sql*plus เป็นภาษาต่างดาว


รูปที่ 1 oracle sql*plus ที่เป็นภาษาต่างดาว

รูปที่ 2 oracle sql*plus ที่เป็นภาษาอังกฤษ

แก้ปัญหา oracle sql*plus เป็นภาษาต่างดาว ทำได้ดังนี้
1. ไปที่ Program File > Oracle > Configuration and Migration Tools > Oracle Administration Assistant

2. คลิกขวาที่ Oracle Homes > OraDBXXg_home1 เลือก properties

3. ที่ NLS_LANG เปลี่ยน property value เป็น AMERICAN_AMERICA.TH8TISASCII

4. ปิด sql*plus แล้วลองเข้าใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)