31 พฤษภาคม 2558

DollarCost Averaging Calculator

แนะนำโปรแกรมคำนวณผลจากการทำ DCA (Dollar Cost Averaging) ครับ


วิธีใช้งาน
 1. เข้าไปที่ http://www.buyupside.com/calculators/dollarcostave.php
 2. กรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้
 3. save image
  • Quote Symbol: ชื่อ symbol ที่ต้องการคำนวณ อาจเป็นหุ้น หรือดัชนีก็ได้ ซึ่งสามารถค้นหา symbol ได้ที่ http://finance.yahoo.com ในตัวอย่างในภาพ คือ ดัชนี S&P500 (หุ้นไทยให้ใช้ชื่อตามด้วย .BK เช่นPTT.BKCPN.BK)
  • Initial Investment Amount: เงินลงทุนเริ่มต้น ใส่ 1,000 $
  • Recurring Investment Amount: เงินที่จะลงทุนเป็นประจำ สมมติจะลงทุนเดือนละ 1,000$ 
  • Recurring Investment Interval (Months): ลงทุนประจำ ทุกกี่เดือน ในที่นี้คือ ทุก 1 เดือน
  • หลังจากนั้นกดปุ่ม Calculate Result
 4. จากรูป จะสรุปได้ว่า เราลงทุนครั้งละ 1,000$ ไป 360 ครั้ง ทำไปเรื่อยๆ 360 เดือน เงินเราจะกลายเป็น 1,250,607.74$ ครับ (กำไรเกือบ 900,000$ เลย)
 5. การคำนวณผลตอบแทนต่อปีนั้น เราสามารถคำนวณได้โดยการใช้สูตร Rate ของ Microsoft Excel ตามภาพข้างล่างครับ (อ้างอิงจาก http://www.excelfunctions.net/Excel-Rate-Function.html) (ขอบคุณคุณ guhungry จาก thaivi.com ที่แนะนำวิธีการคำนวณ)
  • จากข้อมูลตัวอย่างข้างต้น เราสามารถทราบผลตอบแทนต่อปีได้ โดยการแทนค่า =RATE(360,1000,1000,-1250607.74)*12 ลงในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งจะได้ผลตอบแทน7.09% ต่อปี
  • ค่าต่างๆ จากสูตรมาจาก
   • nper = 360 มาจาก เราลงทุนทุกเดือนเป็นเวลา 30 ปี = 360 เดือน
   • pmt = 1000 มาจาก แต่ละเดือน เราลงทุน 1,000$
   • pv = 1000 มาจาก เงินลงทุนตอนแรก 1,000$ (ถ้าไม่มีเงินลงทุนตอนแรก ให้ใส่ 0)
   • fv = มูลค่าเงินตอนสุดท้าย = 1,250,607.74$ (ให้ใส่เครื่องหมายลบด้วย)
   • ที่ต้อง x 12 เพราะ ค่าที่ได้จาก RATE function เป็นผลตอบแทนรายเดือน ดังนั้นถ้าอยากทราบรายปี ต้อง x 12

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)