31 พฤษภาคม 2558

ลงทุนในกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยมากกว่า 10% ต่อปี

การลงทุนนั้นมีหลากหลายทางเลือกมากครับ ไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำ ซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมต่างๆ หรือแม้แต่ลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง  

บทความนี้ผมจะเสนอหลักการลงทุนในกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยมากกว่า 10% ต่อปีครับ ซึ่งผลตอบแทนนั้นจะเป็นค่าเฉลี่ยครับ ซึ่งบางปีอาจจะได้มากกว่า 10% บางปีอาจจะได้น้อยกว่า 10% บางปีอาจจะติดลบ แต่โดยเฉลี่ยแล้ว น่าจะได้มากกว่า 10% ต่อปี โดยอ้างอิงจากผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนรวมหลายๆ ปี โดยจะเน้นการสแกนหากองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่น่าสนใจครับ ซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้ 


  1. ไปที่ http://tools.morningstarthailand.com/th/fundquickrank/default.aspx?Site=th&LanguageId=th-TH
  2. จากรูปด้านล้าง ให้เลือกประเภทสินทรัพย์เป็น Equity, กดปุ่ม ค้นหา, เลือกดูตามผลตอบแทนระยะยาว และเรียงตามผลการดำเนินการ 10 ปี ย้อนหลัง
  3. จะพบว่ามีกองทุนหลายกองมากที่มีผลการดำเนินการย้อนหลัง 10 ปี ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีเกิน 10% ซึ่งจากรูปด้านล่างจะพบว่า กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว จะให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี สูงที่สุด (เฉลี่ย 16.50% ต่อปี) ซึ่งเราสามารถกดปุ่มที่แต่ละกองทุน เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)