31 พฤษภาคม 2558

ผลตอบแทนย้อนหลังของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตลอด 40 ปี

ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เราลองมาดูผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลังตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันดู

จากสมการ (อ่านรายละเอียดวิธีการคำนวณได้ที่ http://piggyman007.blogspot.sg/2015/05/blog-post.html)

FV = PV x (1 + r) ^ t

FV: future value
PV: present value
r: annual return (%)
t: time (year) 


แทนค่า

FV: ดัชนีตลาด ณ ปัจจุบัน 1,526.74 จุด
PV: ดัชนี้ตลาดเริ่มต้น = 100 จุด
t: ระยะเวลา = 40 ปี

เราต้องการหาค่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี หรือ r

1,526.74 = 100 x (1 + r) ^ 40
r = 7.052%

ในแต่ละปีหุ้นแต่ละตัวให้อัตราเงินปันผลเฉลี่ยทั้งตลาดประมาณ 3%
ผลตอบแทนทั้งหมด = 7.052 + 3 = 10.052%

ซึ่งหมายความว่า ถ้า 40 ปีที่แล้ว ถ้าเราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (เช่นลงทุนใน index fund ซึ่งจะให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์)  สมมติลงทุน 100,000 บาท แล้วถือไว้ 40 ปี เงิน 100,000 บาทของเราจะเติบโตปีละ 10.052% และถ้าครบ 40 ปี จากเงินต้น 100,000 บาท จะกลายเป็น

FV = 100,000 x (1 + 10.052 / 100) ^ 40
FV = 4,612,300.34 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)