03 สิงหาคม 2554

กระแสเงินสดอิสระ (free cash flow)


cash flow ดัชนีวัดสุขภาพธุรกิจ: กระแสเงินสดดูง่ายๆ


ทั้งในโลกธุรกิจ และการลงทุน สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าลูกค้าคือ กระแสเงินสด ยิ่งสำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ได้ด้วยเงินเชื่อด้วยแล้ว ใครมีเงินสดดี คนนั้นก็เนื้อหอม หุ้นเองบริษัทไหนมี cash flow ดีก็แปลว่าบริษัทนั้น มีสุขภาพการเงินที่ดี (มีความสามารถในการจ่ายหนี้ได้ดี มีเงินเหลือมาปรับปรุงกิจการได้ และก็สามารถจ่ายปันผลได้ดีด้วย)


สภาพของกระแสเงินสด อาจบอกได้จาก กระแสเงินสดอิสระ

"กระแสเงินสดอิสระ" (free cash flow) คือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เหลืออยู่ หลังจากหักรายจ่ายจากการลงทุน แล้ว

กิจการที่ดีนั้น ประวัติย้อยหลังของกระแสเงินสด ควรจะคงที่ หรือ โตขึ้น
การสะดุดของกระแสเงินสดอิสระ อาจบอกความไม่ปกติของภาวะการบริหารงานภายในของกิจการได้

free cash flow = cash flow from operation - capital expenditure

โดย

(1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (cash flow from operation) คือ เงินสดที่ได้จากกิจกรรมของธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วคือ รายได้ที่เหลืออยู่หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกแล้ว

(2) รายจ่ายลงทุน (capital expenditure หรือย่อๆว่า CAPEX) คือ เงินที่ธุรกิจใช้ในการซื้อหรือปรับปรุงทรัพย์สิน เช่น อสังหาริมทรัพย์ โรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ถูกซื้อ หรือปรับปรุง เพื่อรักษาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจการ
รายจ่ายนี้จะรวมทุกอย่าง ตั้งแต่ ซ่อมหลังคา จนถึงสร้างโรงงานใหม่

ซึ่งในทางบัญชีแล้ว รายจ่ายนี้อาจจะถูกกระจายออกไปเป็นรายจ่ายแต่ละปีตลอดอายุของทรัพย์สิน หรือ อาจถูกคำนวณทั้งหมดครั้งเดียวสำหรับปีที่ลงทุนไป

ซึ่งเรื่องของ รายจ่ายลงทุน ก็เป็นอีกเรื่องที่ธุรกิจอาจจัดการบัญชีเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ต่ำ และทำให้กิจการดูดีขึ้นได้ ดังนั้นแม้กระแสเงินสดอิสระจะช่วยบอกสุขภาพทางการเงินของธุรกิจได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่าง

=== ตัวอย่าง ===
PTT

ปี 2010: ข้อมูลจาก http://ptt.listedcompany.com/misc/financials/fy10_en.pdf
หรือภาษาไทย: ข้อมูลนักลงทุน > งบการเงิน

(1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (งบกระแสเงินสด หน้า 11)
หรือ Net cash provided by operating activities (Statements of Cash Flows, on pp. 11) = 152,783,304,419 B

(2) รายจ่ายฝ่ายทุน (งบการเงินรวม หน้า 136)
หรือ Total capital expenditure (Consolidated financial statements, on pp. 115) = 107,973.22 MB

ดังนั้น FCF = 152,783 MB - 107,973 MB = 44,810 MB


ปี 2009: http://ptt.listedcompany.com/misc/financials/fy09_th.pdf

(1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน = 95,649,479,739 B

(2) รายจ่ายฝ่ายทุน = 130,053.83 MB


ปี 2008: http://ptt.listedcompany.com/misc/financials/fy08_th.pdf

(1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน = 126,060,356,907 B

(2) รายจ่ายฝ่ายทุน = 109,605.69 MB


ปี 2007: http://ptt.listedcompany.com/misc/financials/fy07_th.pdf

(1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน = 110,143,159,005 B

(2) รายจ่ายฝ่ายทุน = 99,095.54 MB


ปี 2006: http://ptt.listedcompany.com/misc/financials/fy07_th.pdf

(1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน = 104,470,804,405 B

(2) รายจ่ายฝ่ายทุน = 94,023.35 MB

ดังนั้น FCF ของ PTT จากปี 2006 ถึง 2011 เป็นดังนี้

ตัวแปร ปี20102009200820072006
Cash from operating152,78395,649 126,060110,143104,471ล้านบาท
Capex 107,973130,054109,60699,09694,023ล้านบาท
FCF44,810-34,40516,45411,04710,448ล้านบาท


จากข้างต้นจะเห็นว่าปี 2009 ที่ FCF ของ ปตท สะดุด ทีนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในปีนั้น

from http://is.gd/tcUvGm


3 ความคิดเห็น:

 1. ถ้า FCF เป็นลบ แสดงว่า กระแสเงินสดไม่สามารถนำไปจ่ายให้แก่ผู้ลงทุน คือผู้ถือหุ้นสามัญและเจ้าหนี้ได้ อยากถามว่า จริงเหรอครับที่จะไม่จ่ายเลย ทำไมงบกำไรขาดทุนปีนั้นยังแสดง ดอกเบี้ยจ่าย(less interest), ปันผลหุ้นสามัญ(common dividends), ปันผลบุริมสิทธิ(Preferred dividends)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมเข้าใจว่า ถ้ามีเงินสดเหลือ ก็สามารถจ่ายได้นะครับ
   FCF บางปีอาจมีปัญหา บางปีอาจติดลบ ถือว่ายังโอเค
   แต่ถ้าติดลบทุกปี ก็ไม่ดี
   แต่เงินสด อยู่ใน part สินทรัพย์ ของงบดุลครับ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 ธันวาคม, 2564 13:12

  I want to testify about TD Ameritrade who helped me invest my bitcoin and made me who I am today, I never believe in investing in bitcoin until I met TD Ameritrade. I saw so many testimonies about him helping people to invest their bitcoin. I decide to contact him and invested $500 and, after 72 hours, I get my $ 5,000 profit in my bitcoin wallet. Since I invested with them and I always receive my profit without delay, so if you want to invest your bitcoin, TD Ameritrade is the best deal with which you can invest and make profit is a guarantee. So, if you want to invest, just contact him and he will guide you on how to start your investment. whatsapp +447883246472
  Email: tdameritrade077@gmail.com

  ตอบลบ

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)