25 กรกฎาคม 2554

รวยเงิน vs รวยธรรม

ความต่าง

ยิ่งรวยเงิน ยิ่งเห็นแก่ตัว
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งเห็นแก่ผู้อื่น
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนเห็นแก่ผู้อื่นยิ่ง

ยิ่งรวยเงิน ยิ่งโลภมากอยากรวยขึ้น
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งอยากแผ่เผื่อเจือจาน
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนโลภมากอยากรวยขึ้น
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนอยากแผ่เผื่อเจือจานยิ่ง

ยิ่งรวยเงิน ยิ่งทำตามใจชอบ
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งทำตามถูกตามควร
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนทำตามใจชอบ
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนทำตามถูกตามควรยิ่ง

ยิ่งรวยเงิน ยิ่งหงุดหงิดง่าย
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งมีใจใสนิ่งสงบเย็น
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนหงุดหงิดง่าย
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนมีใจใสนิ่งสงบเย็นยิ่ง

ยิ่งรวยเงิน ยิ่งรักง่ายหน่ายเร็ว
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งพอใจในสิ่งที่ตนมี
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนรักง่ายหน่ายเร็ว
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนพอใจในสิ่งที่ตนมียิ่ง

ยิ่งรวยเงิน ยิ่งหยิ่งยะโส
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนหยิ่งยะโส
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่ง

ยิ่งรวยเงิน ยิ่งบ้าอำนาจ
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งกระจายอำนาจ
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนบ้าอำนาจ
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนกระจายอำนาจยิ่ง

ยิ่งรวยเงิน ยิ่งเห็นโลกบิดเบี้ยว
ยิ่งรวยธรรม ยิ่งเห็นโลกตรงจริง
ถ้ารวยเงินเท่ากับรวยธรรม
จะไม่เป็นคนเห็นโลกบิดเบี้ยว
ถ้ารวยธรรมยิ่งกว่ารวยเงิน
จะเป็นคนเห็นโลกตรงจริงยิ่ง


ความเหมือน

ยิ่งรวยจริง ยิ่งอิ่มใจ
ยิ่งรวยจริง ยิ่งรู้สึกมั่นคง
ยิ่งรวยจริง ยิ่งบารมีมาก
ยิ่งรวยจริง ยิ่งเสียงดัง
ยิ่งรวยจริง ยิ่งทรงกำลังกระทำกิจ
ยิ่งรวยจริง ยิ่งเนื้อหอมน่าพิสมัย
ยิ่งรวยจริง ยิ่งถูกจับตา
ยิ่งรวยจริง ยิ่งเข้าใจยาก
ยิ่งรวยจริง ยิ่งแตกต่างจากคนอื่น

แม้รวยเท่าใด อย่างไรก็รักสุขเกลียดทุกข์
ไม่มีใครอยากทุกข์กายทุกข์ใจ
หากทุกข์ต้องรีบแก้ไขให้หายทุกข์
ระมัดระวังไม่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์ซ้ำซาก

แม้รวยเท่าใด อย่างไรก็ต้องหายใจ
ไม่มีใครรอดชีวิตเพียงด้วยความรวย
หายใจยาวได้เป็นก็สุขมาก
ถ้าหายใจสั้นไม่เอาไหนก็สุขน้อย

แม้รวยเท่าใด อย่างไรก็ต้องตาย
หอบหิ้วไปได้แต่บุญบาป
ไม่มีใครรวยแล้วรวยเลย
จะเป็นสุขในปรโลกได้ก็เพียงด้วยบุญที่สั่งสมไว้

แม้รวยเท่าใด อย่างไรก็ต้องเกิดตายไม่สิ้นสุด
จะหยุดได้ก็เพียงด้วยยอดแห่งบุญ
คือรู้วิธีเห็นโลกตามจริงจนถอนความติดใจ
หลุดพ้นขาดจากความอยากมีอยากเป็นสิ้นแล้ว

รวยเงินแค่ห่างหนี้
รวยธรรมแค่ห่างบาป
รวยความว่างจึงห่างทุกข์

from teenee.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)