25 กรกฎาคม 2554

ONEตั้งกองอีทีเอฟลุยดัชนีSETHD คัดหุ้นปันผล30ตัวรับยิลด์ดีต่อเนื่อง

บลจ.วรรณ ส่งกองทุนอีทีเอฟ " ThaiDEX SET High Dividend ETF " ลงทุนดัชนีSET High Dividend 30 Index คัดเลือกหุ้นปันผล 30 ตัว ชูจุดเด่นหุ้นปันผลดีและต่อเนื่องสม่ำเสมอ เตรียมเปิดขายไอพีโอตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2554นี้

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ดัชนี SET High Dividend 30 Index หรือ SETHD เป็นดัชนีเพื่อใช้แสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ซึ่งหลักเกณฑ์คัดเลือกหลักทรัพย์นั้นเราจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 100 โดยหลักทรัพย์นั้นต้องจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน 3 ปี พร้อมกับเป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 85% ติดต่อกัน 3 ปี และนำหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกข้างต้นมาจัดลำดับตามอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยอันดับ 1-30 จะใช้คำนวณดัชนี SETHD โดยอันดับที่ 31-35 เป็นหลักทรัพย์สำรอง ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นมีค่าเฉลี่ย 5.31% สูงสุด 14.88% และต่ำสุดอยู่ที่ 2.73%

สำหรับกลุ่มอุตสหกรรมที่ดัชนี SET High Dividend 30 Index เลือกลงทุนได้แก่ กลุ่มทรัพยากร 27.93% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 15.37% กลุ่มเทคโนโลยี 10.29% กลุ่มธุรกิจการเงิน 9.28% กลุ่มเกษตรและอุตสหกรรมอาหาร 8.81% และกลุ่มทรัพยากร 3.56% เป็นต้น

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด กล่าวว่า บลจ.วรรณ จะทำการเปิดขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ThaiDEX SET High Dividend ETF (1DIV) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2554 ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบดัชนีอ้างอิง SET High Dividend 30 Index และมีจำนวนเงินทุนของโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้บลจ.วรรณ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯให้เป็นผู้จัดตั้งและจัดการ TDEX ซึ่งเป็น Equity ETF เป็นแห่งแรกของประทศไทย ในปัจจุบันกองทุน TDEX นั้นนับว่าเป็นกองทุน Equity ETF ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนให้การตอบรับ ETF นั้นคือเรื่องของการซื้อขายที่สะดวกและง่าย โดยนักลงทุนสามารถซื้อขาย Real-time ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ได้ทันที โดยลักษณะของ TDEX และ1DIV นั้นสามารถซื้อขายได้เหมือนกับหุ้นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกองทุน ThaiDEX SET High Dividend ETF หลักจากจดทะเบียนเข้าตลาดหลีกทรัพย์ฯในหมวด (Unit trust) โดยใช้ชื่อย่อว่า 1DIV และมีกำหนดวันเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกในวันที่ 16 สิงหาคม 2554

ขณะที่นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ในฐานะผู้ร่วมจัดตั้งกองทุน ThaiDEX SET High Dividend ETF กล่าวว่า กองทุนดังกล่าวมีความน่าสนใจและมีความแตกต่างจากกองทุนอื่น เป็นทางเลือกในการลงทุนอีกทางหนึ่งให้กับนักลงทุน โดย 1DIV อ้างอิงกับดัชนีหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลสูง มีโอกาสเติบโตและมีสภาพคล่องไม่น้อยไปกว่าดัชนี SET สำหรับบล. KGI นั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับ 1DIV เพื่อให้นักลงทุนที่ต้องการซื้อขาย 1DIV ได้ง่ายขึ้น โดยรักษาทั้งระดับราคาและจำนวนเสนอซื้อและขาย เช่นเดียวกับที่ได้ดูแลสภาพคล่องให้กับ TDEX มามากกว่า 4 ปี อีกด้วย

from http://manager.co.th/MutualFund/ViewNews.aspx?NewsID=9540000090462


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)