14 พฤษภาคม 2554

บัวหลวงออกเงินฝาก15เดือนดอกเบี้ย3.0% ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ถึง 20 มิถุนายน 2554

ธนาคารกรุงเทพออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ 15 เดือน ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี เริ่ม 18 พ.ค.-20 มิ.ย.54

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารได้มอบข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาการฝาก กำหนดจำนวนเงินฝากแต่ละยอดไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ถึง 20 มิถุนายน 2554

เงินฝากประจำ 15 เดือน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ทางด้านการออม ซึ่งนอกจากเงินฝากประจำประเภทดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังมีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี (ฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ระยะเวลาการฝาก 24 เดือนขึ้นไป ซึ่งผู้ฝากได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเมื่อฝากครบตามเงื่อนไข) กองทุนรวม พันธบัตร บริการประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ www.bangkokbank.com

from http://is.gd/NF79hK


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)