18 พฤษภาคม 2552

มาดู centaur จากเกมส์ warcarf 3 dot A battlenet คิล ป้อมไฟ

ทดลองใช้ Centaur มาสู้กับป้อมของฝ่ายตรงข้ามในเกม ​Warcarf Dot A

เน้นออก item ที่อึดๆ ให้ Centaur

centaur dotA battle net คิล ป้อมไฟ เครื่องกรองน้ำ หาเงิน รายได้พิเศษ


HP ป้อมส้มแล้ว

centaur dotA battle net คิล ป้อมไฟ เครื่องกรองน้ำ หาเงิน รายได้พิเศษ


HP ป้อมแดงแล้ว
centaur dotA battle net คิล ป้อมไฟ เครื่องกรองน้ำ หาเงิน รายได้พิเศษ


ป้อมหายไปแล้ว

centaur dotA battle net คิล ป้อมไฟ เครื่องกรองน้ำ หาเงิน รายได้พิเศษป้อมหายไปแล้ว เหลือเป็นลานโล่งๆ

centaur dotA battle net คิล ป้อมไฟ เครื่องกรองน้ำ หาเงิน รายได้พิเศษ


เข้าไปเดินเล่นบ้านฝ่ายตรงข้ามได้เลย ไม่มีป้อมแล้ว

centaur dotA battle net คิล ป้อมไฟ เครื่องกรองน้ำ หาเงิน รายได้พิเศษ
centaur dotA battle net คิล ป้อมไฟ เครื่องกรองน้ำ หาเงิน รายได้พิเศษ
centaur dotA battle net คิล ป้อมไฟ เครื่องกรองน้ำ หาเงิน รายได้พิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)