12 พฤษภาคม 2552

วิธีคิดคือกุญแจแห่งความสำเร็จ (โดย หมอต้อย นลินี ไพบูลย์)

วิธีคิดคือกุญแจแห่งความสำเร็จ (โดย หมอต้อย นลินี ไพบูลย์)

กิฟฟารีน giffarine หมอต้อย นลินี ไพบูลย์
คนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่ม sense of excellence คือ ทำอะไรต้องทำให้สำเร็จ คนกลุ่มนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จ แต่จะต้องบังคับตัวเองไม่ให้เครียดจนเกินไป

2. กลุ่ม sense of survival คือ ทำอะไรเอาแค่รอดไปวันวัน คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตหลักการในการบริหารความคิด

1. บริหารเป้าหมายในชีวิต
1.1 ต้องรู้จัก motivate ตัวเองตลอดเวลา ไม่ต้องรอให้คนอื่นมา motivate ให้ ต้องคิดเสมอว่าเราต้องทำเพื่อคนที่เรารัก
1.2 ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง
1.3 กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และทำให้เป็นรูปธรรม
1.4 อยากให้ตัวเองเป็นแบบไหน ไม่อยากให้ตัวเองเป็นแบบไหน

2. บริหารการดำเนินชีวิตและการทำงาน
2.1 แบ่งสิ่งที่จะทำออกเป็นสามส่วน คือ
- เพื่อตัวเอง 40% ต้องมีส่วนนี้ เพื่อให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ เป็นการให้รางวัลตัวเอง
- เพื่อคนรอบตัว 40%
- เพื่อสังคมและประเทศชาติ 20%
2.2 ต้องตั้ง goal ในชีวิต เราทำงานไปเพื่อ ความสุขอันยั่งยืน ความสำเร็จที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับนับถือ
2.3 ปัจจัยที่จะนำไปสู่ goal คือ
- คิดให้ได้ว่าอะไรสำคัญกว่าอะไร
- อะไรควรทำก่อน ทำหลัง และอะไรที่สามารถทำพร้อมๆ กันได้
- สุขภาพจิตและกำลังใจต้องเข้มแข็ง
- อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างเหมาะสม
2.4 ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อ ตัวเอง งาน อัพไลน์ บริษัท และ เพื่อนธุรกิจ

3. บริหารความสุข ทุกข์ อุปสรรคและปัญหา
3.1 การบริหารความสุข
- ชื่นชมและยินดีกับความสุข
- อย่าหลงระเริงกับความสุข
- ถ้ามีวันนึงความสุขลดลงหรือจากไปก็ต้องยอมรับให้ได้
- รู้จักแบ่งความสุขให้แก่คนอื่น
3.2 การบริหารความทุกข์
- ยอมรับและแก้ไขทุกข์ให้ได้
- เวลาจะเป็นตัวช่วยให้เราผ่านความทุกข์ได้
- ทุกข์บางอย่างแก้ไขได้ก็ให้แก้ไขที่สาเหตุ แต่ทุกข์บางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ก็ต้องยอมรับ
- อย่าซึมเศร้าและจมกับทุกข์
3.3 การบริหารอุปสรรคและปัญหา
- อย่าซึมเศร้า
- ตั้งสติและแก้ปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น
- ทำให้เขามีความสุข
- ทำให้เขามีประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่ได้รู้จักกับเรา
- ทำให้เขาเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น และมีคุณค่าขึ้น
- ทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)