25 พฤษภาคม 2567

สาระน่ารู้เรื่องที่ดิน โฉนดที่ดินครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่างไร
ก่อนจะซื้อขายต้องมีความรู้ดูเอกสารให้แน่ใจเสียก่อน จะมาสรุปให้เข้าใจง่าย ไปดูกันเลยค่ะ
ครุฑแดง
-คือโฉนดที่ดินทั่วไปที่ทุกคนส่วนใหญ่มีครอบครองกัน (น.ส.4)
-ผู้ถือครอง มีกรรมสิทธิ์ 100% ซื้อ-ขายได้
-มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่ง เนื้อที่ ขอบเขตชัดเจน
-ส่วนใหญ่โฉนดในตัวเมืองเกือบทั้งหมดจะเป็นครุฑแดง
-โฉนดบางฉบับเรียกว่า โฉนดหลังแดง จะเป็นเอกสาร นส.4 ระบุด้านหลังว่า ห้ามโอนภายใน 5-10 ปี

สิ่งที่ควรระวัง หมดสิทธิ์ครอบครอง เมื่อผู้อื่นครอบครองอย่างเปิดเผยติดต่อกัน 10 ปีครุฑเขียว
-เป็นเอกสาร ไม่ใช่โฉนดที่ดิน และไม่ใช่กรรมสิทธิ์ (น.ส.3ก.)
-เป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ
-มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่ง เนื้อที ขอบเขตชัดเจน
-คุณสมบัติใกล้เคียงกับโฉนด ซื้อ-ขาย จำนองธนาคารได้ และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต (ครุฑแดง)

สิ่งที่ควรระวัง หมดสิทธิ์ครอบครอง เมื่อผู้อื่นครอบครองอย่างเปิดเผยติดต่อกัน 1 ปีครุฑดำ
-เป็นหนังสือรับรองจะแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ (น.ส./น.ส.3ข.)
-ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศที่แน่ชัด
-ซื้อขายต้องรอประกาศจากราชการ 30 วันที่มา Link

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)