05 ธันวาคม 2566

คอร์สจิตวิทยาฟรี

คอร์สเรียนออนไลน์จิตวิทยา สำหรับผู้นำ ฟรี
เริ่มต้นแต่พื้นฐานไปจนถึงการเป็นผู้นำที่ดี
จะเรียนตอนไหนก็ได้ ที่สำคัญ ‘ฟรี’ ! มีอะไรบ้างไปดูกัน !คอร์สจิตวิทยาฟรี

1. Yale University
หลักจิตวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Psychology)
ระยะเวลา 14 ชั่วโมง
https://shorturl.asia/iSKOD

2. University of Pennsylvania
พื้นฐานจิตวิทยาเชิงบวก (Foundations of Positive Psychology Specialization)
ระยะเวลา 2 เดือน
https://shorturl.asia/8L4ln

3. Copenhagen Business School
การเป็นผู้นำยุคศตวรรษที่ 21 (Leadership in 21st Century Organizations)
ระยะเวลา 38 ชั่วโมง
https://shorturl.asia/weZWf

4. University of Michigan
ทักษะการเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต (High Stakes Leadership: Leading in Times of Crisis)
ระยะเวลา 32 ชั่วโมง
https://tinyurl.com/c4knx8pn

5. University of Colorado System
ศาสตร์การเป็นผู้นำยุคใหม่ (Agile Leadership Specialization)
ระยะเวลา 1 เดือน
https://tinyurl.com/37betxmp

6. Macquarie University
เข้าใจความแตกต่างของพฤติกรรมคนในองค์กร (Organisational behaviour: Know your people)
ระยะเวลา 19 ชั่วโมง
https://tinyurl.com/3vaenkmx
ที่มา Link

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)