15 กันยายน 2566

สร้าง ​passive income กับกองทุนรวมหุ้นปันผลทั่วโลก (กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์ KFGDIV-D)

กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์ KFGDIV-D

  • กองทุนรวมกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์ KFGDIV-D นั้นเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD 
  • กลยุทธการลงทุนของกองทุน KFGDIV-D นั้นจะลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอและมีโอกาสเติบโต 
  • Portfolio Turnover Rate (PTR) ของกองทุน KFGDIV-D ล่าสุดอยู่ที่ 16.16% ซึ่งต่ำมาก หมายความว่ากองทุน KFGDIV-D เน้นถือหุ้นระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ไม่ทำการซื้อขายหุ้นบ่อยเกินไป
  • ค่า Beta ของกองทุน KFGDIV-D อยู่ที่ 0.78 ซึ่งถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับดัชนีหุ้นโลก หมายความว่ากองทุน KFGDIV-D มีความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลก
  • ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักอยู่ที่ 7.7% ต่อปี (Since 20.02.17) ซึ่งค่อนข้างดี
  • กองทุน KFGDIV-D ได้จ่ายปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน รวมจ่ายเงินปันผลทั้งหมด ​1.8 บาท 
  • การลงทุนในกองทุน KFGDIV-D นั้นเปรียบเสมือนว่าเราลงทุนในกองทุนห่านทองคำที่ออกไข่ทองคำให้เราเรื่อยๆ ทุกปี เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้าง Passive Income

  • ถ้านักลงทุนไม่ชอบกองทุนที่จ่ายเงินปันผล ชอบกองทุนแบบสะสมมูลค่า ก็สามารถลงทุนในกองทุน KFGDIV-A ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกันกับ KFGDIV-D ได้
  • ดูข้อมูลผลการดำเนินงานและเงินปันผลล่าสุดของกองทุน KFGDIV-D ได้ที่  https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFGDIV-D


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)