06 กันยายน 2566

gcloud command to export logging metrics to JSON file and create new logging metric from json file


 

To export logging metrics to JSON file

gcloud logging metrics describe your-metric-name --project $PROJECT_ID --format=json > metric_definition.json


To create logging metrics from JSON file

gcloud logging metrics create --project $PROJECT_ID --config-from-file=metric_definition.json

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)