18 กรกฎาคม 2566

"code ." command is not working on mac

 If you want to use vscode command line tool, but found error "code ." command is not working

Please do either step below

Solution 1:

1. open Visual Studio Code (vscode)

2. type shift + command + p

3. select option Shell Command: Install 'code' command in PATH


Solution 2:

1. add script below to your ~/.zshrc or ~/.bashrc

export PATH="$PATH:/Applications/Visual Studio Code.app/Contents/Resources/app/bin"

2. restart your terminal or run source command

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)