15 มีนาคม 2566

โรคมะเร็ง เข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้ (Cancer Anywhere)
โรคมะเร็งเข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้ (Cancer Anywhere)
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ "บัตรทอง 30 บาท"

เสริมศักยภาพด้วยเครื่องฉายรังสีที่ได้มาตรฐาน 114 เครื่อง ทั่วประเทศ กระจายทั่ว 12 เขตสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สปสช. 
  • สายด่วน: 1330
  • LINE: @nhso
  • Facebook: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ที่มา หมอพร้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)