20 มีนาคม 2566

รวมเงินฝากออมทรัพย์ของแต่ละธนาคาร ให้ดอกเบี้ยสูง


ธนาคารอัตราดอกเบี้ยรายละเอียด
LH Bank6%10,000 บาทแรกได้ดอกเบี้ย 6%
ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.25%

รายละเอียดเพิ่มเติม
tinyurl.com/2muum87b
Dime by KKP3%30,000 บาทแรกได้ดอกเบี้ย 3%
ส่วนที่เกิน 30,000 บาท - 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1%
ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.50%

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://dime.co.th/en/save
True Money2%50,000 บาทแรกได้ดอกเบี้ย 2%
ส่วนที่เกิน 50,000 บาท - 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1.55%
ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.50%

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.truemoney.com/startsaving/
CIMB2%ไม่เกิน 10,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.50%
ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1.80%
ส่วนที่เกิน 50,000 ถึง 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 2.00%
ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.20%

รายละเอียดเพิ่มเติม
tinyurl.com/yhpcdm6j
Kept by Kringsri1.70%เดือนที่ 1 - 12 ได้ดอกเบี้ย 1.50%
เดือนที่ 13- 24 ได้ดอกเบี้ย 1.70%

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.keptbykrungsri.com/home
KPlus e-Savings1.50%รายละเอียดเพิ่มเติม
tinyurl.com/2n6gcwx9
SCB e-Savings1.50%1,00,000 บาทแรกได้ดอกเบี้ย 1.50%
ส่วนที่เกิน 1,00,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.50%

รายละเอียดเพิ่มเติม
tinyurl.com/2js9o4pl
Krungthai Next Savings1.50%1,00,000 บาทแรกได้ดอกเบี้ย 1.50%
ส่วนที่เกิน 1,00,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.50%

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://krungthai.com/th/personal/deposits/212/345
BBL e-Savings1.50%1,00,000 บาทแรกได้ดอกเบี้ย 1.50%
ส่วนที่เกิน 1,00,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.50%

รายละเอียดเพิ่มเติม
tinyurl.com/2gsomr76
MAKE by KBank1.50%100,000 บาทแรกได้ดอกเบี้ย 1.50%
ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.50%

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://makebykbank.kbtg.tech/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)