27 กันยายน 2565

Scale all kubernetes deployments and statefulsets in 1 command

To scale all kubernetes deployments and statefulsets in 1 command, just type


kubectl -n {NAME_SPACE} get statefulset,deployment -o name | xargs -I {} kubectl -n  {NAME_SPACE} scale {} --replicas={TOTAL_REPLICA}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)