16 กันยายน 2565

Remove all GIT local branches in 1 shell script command

We can use this shell script command to remove all GIT local branches

git branch | xargs -I{} git branch -d {}


After running the command above, your GIT local branches will be removed except the current GIT branch.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)