09 มีนาคม 2565

View CPU & Memory Usage on Google Kubernetes Engine (GKE)

View CPU & Memory Usage on Google Kubernetes Engine (GKE)

1. Using Google Cloud Monitoring


2. Using kubectl command

You can use "kubectl top nodes" command to get current cpu and memory usage

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)