10 กรกฎาคม 2567

สรุปกองทุนลดหย่อนภาษี Thai ESG ที่มาทดแทนกองทุน LTF, SSF

กองทุน Thai ESG คืออะไร

  • กองทุน Thai ESG คือกองทุนลดหย่อนภาษีที่จะลงทุนในหุ้นไทยที่อยู่ในดัชนี SETESG (https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/overview)
  • ลดหย่อนภาษีได้ มาทดแทนกองทุน SSF, LTF


กองทุน Thai ESG เริ่มซื้อได้ปีไหน

  • สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575 
  • ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่ปี 2566-2575


กองทุน Thai ESG ลดหย่อนภาษีได้กี่บาท

  • กรณีลงทุนในปี 2567 - 2569: ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน ไม่เกิน 300,000 บาท
  • กรณีลงทุนในปี 2566, 2570 - 2575: ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน ไม่เกิน 100,000 บาท


กองทุน Thai ESG ถือกี่ปี

  • กรณีลงทุนในปี 2567 - 2569: ถือครอง 5 ปี (วันชนวัน)
  • กรณีลงทุนในปี 2566, 2570 - 2575: ถือครอง 8 ปี (วันชนวัน)ที่มา https://money.kapook.com/view275338.html


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)