01 กุมภาพันธ์ 2567

ฟรี! 10 คอร์สเรียนออนไลน์ ที่ผู้เชี่ยวชาญ Amazon และ Meta แนะนำ หากคุณอยากทำงานในแวดวง AI

ในยุคปัจจุบัน AI ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม ทำให้องค์กรต่างต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มากขึ้น เพื่อตอบรับการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงาน หากคุณกำลังสนใจคอร์สพัฒนาตัวเอง ConNEXT จะมาแนะนำ 10 คอร์ส AI ออนไลน์ฟรี แถมยังได้ใบ Certification มาประดับ Resume อีกด้วย1. What is the Metaverse โดย: Meta

ระยะเวลา: 10 ชั่วโมง

รายละเอียด: คอร์สนี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจที่มาพร้อมกับ Metaverse รวมถึง VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), NFTs, Blockchain และ Cryptocurrency

เรียนได้ที่: https://bit.ly/42rbGyT2. New Technologies for Business Leaders โดย: Rutgers University

ระยะเวลา: 19 ชั่วโมง

รายละเอียด: คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย Rutgers มีเนื้อหาจะเกี่ยวกับ Blockchain, AI และเทคโนโลยี VR เพื่อให้ผู้นำธุรกิจเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้

เรียนได้ที่: https://bit.ly/43IS1M23. The Economics of AI โดย: The University of Virginia

ระยะเวลา: 28 ชั่วโมง

รายละเอียด: คอร์สนี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของ AI ทั้งหมด รวมถึงทฤษฎีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในทางเศรษฐกิจและอิทธิพลของ AI ที่มีผลต่อพนักงาน รวมถึงการใช้ AI ในตลาดแรงงาน

เรียนได้ที่: https://bit.ly/3NirUq34. Artificial Intelligence: Ethics & Societal Challenges โดย: Lund Univerity

ระยะเวลา: 4 สัปดาห์

รายละเอียด: คอร์สนี้เกี่ยวกับจริยธรรมและผลกระทบของ AI ต่อสังคม โดยจะแบ่งเป็น 4 พาร์ท มีเนื้อหาเกี่ยวกับความไม่เป็นกลางของอัลกอริธึม (Algorithmic Bias) โดยเป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมของ AI

เรียนได้ที่: https://bit.ly/43rVJKm5. Introduction to Machine Learning on AWS โดย: Amazon Web Services

ระยะเวลา: 7 ชั่วโมง

รายละเอียด: คอร์สนี้พูดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง AI, Machine Learning และ Deep Learning รวมถึงวิธีสร้าง ฝึกฝน และวิธีการใช้ Machine Learning

เรียนได้ที่: https://bit.ly/42oSYbf6. Trustworthy AI for Healthcare Management โดย: The Polytechnic University of Milan

ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง

รายละเอียด: คอร์สนี้จะเน้นไปที่ AI ในงานด้านบริการทางการแพทย์ โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของ AI และปัญหาที่พบได้บ่อยของ AI ในงานบริการสุขภาพ โดยมีเป้าหมายหลักเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงานด้าน AI

เรียนได้ที่: https://bit.ly/42rdIPI7. AI, Empathy & Ethics โดย: The University of California

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง

รายละเอียด: คอร์สนี้เกี่ยวกับพื้นฐานของ AI เช่น ความหมาย ความก้าวหน้า อนาคต และวิธีการใช้ AI

เรียนได้ที่: https://bit.ly/42xYMz78. Introduction to Embedded Machine Learning โดย: บริษัท Edge Impulse

ระยะเวลา: 17 ชั่วโมง

รายละเอียด: คอร์สนี้จะให้เห็นภาพรวมของ Machine Learning ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของ AI ที่ใช่ข้อมูลและอัลกอริธึมเพื่อแก้ปัญหาและเลียนแบบวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์

เรียนได้ที่: https://bit.ly/43Lre1z9. AI, Business & the Future of Work โดย: Lund University

ระยะเวลา: 11 ชั่วโมง

รายละเอียด: คอร์สนี้มีไว้เพื่อคนที่ต้องการใช้ AI ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 12 คน โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงประวัติของ AI รวมถึงความเสี่ยงของ AI

เรียนได้ที่: https://bit.ly/3MMz1FC10. Artificial Intelligence (AI) Education for Teachers โดย: Macquarie University and IBM Australia

ระยะเวลา: 16 ชั่วโมง

รายละเอียด: ด้วยการเพิ่มขึ้นของการสนทนาเกี่ยวกับ AI ในห้องเรียน ทำให้ครูในยุคนี้ต้องก้าวทันเทรนด์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AI

เรียนได้ที่: https://bit.ly/3MVRYpfในปัจจุบันที่มีความต้องการพนักงานในสาย AI มากขึ้น การที่คุณมีใบ Certification อยู่ใน Resume อาจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นมากกว่าคนอื่น การศึกษานั้นไม่มีที่สิ้นสุด อยากให้ทุกคนเรียนรู้ไปเรื่อยๆ นะ


ที่มา Link

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)