27 พฤษภาคม 2565

Connect to MongoDB replica set directly


To connect to MongoDB replica set directly, you can simple add ?connect=direct after connection string, e.g., 

mongodb://[username:password@]host1[:port1][,...hostN[:portN]][/[defaultauthdb][?connect=direct

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)