12 กันยายน 2563

สรุปงาน LINE Thailand Developer Conference 2020

 สรุปงาน LINE Thailand Developer Conference 2020


Resources:

- video: https://web.facebook.com/LINEDEVTH/videos/702090520519606/?v=702090520519606

- slide: https://tinyurl.com/y58mr4x6


LINE hackathon 2020: 

- https://hackth.line.me/


e-learning (free):

- https://codelab.line.me/

- https://www.skooldio.com/courses/line-frontend-framework


development tool & extension for LINE API:

- https://ex10.tech/


LIFF unit test, e2e test with cypress:

- https://www.cypress.io/

- react: https://github.com/bahmutov/cypress-react-unit-test

- angular: https://github.com/bahmutov/cypress-angular-unit-test

- vue: https://github.com/bahmutov/cypress-vue-unit-test

- facebook group: https://web.facebook.com/cypressiothailand/


LINE Pay:

- for merchant: https://pay.line.me/portal/th/main

- for a developer: https://pay.line.me/th/developers/main/main


iOS snapshot test:

- https://github.com/uber/ios-snapshot-test-case


online editor:

- auto expose https URL

- integrate with firebase

- URL: https://stackblitz.com/


LIFF npm:

- https://www.npmjs.com/package/@line/liff


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)