09 มิถุนายน 2563

git clone error "SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate"

If you have your own git server with a self-signed SSL certificate, you may found error "SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate" during clone your git repository because of the SSL certificate is not trusted.

You can fix this issue by running command "git config --global http.sslVerify false" to not verify the SSL certificate.

Then you can clone your git repository.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (1 ปีย้อนหลัง)